Banner - Ancestry.com

Rebecca Jolene Bailey (Private)

 
 Henry H. Bailey
 birt: ABT 1848
deat: ?
marr: ABT 1870
 John David Bailey 
 birt: 9 Jan 1872
deat: 17 Apr 1927
marr:
 
  Sallie Robinson
 birt: ABT 1850
deat: ?
marr: ABT 1870
 Fred Wallace Coleman Bailey 
 birt: 25 May 1917
plac: Summertown, Georgia
deat: Apr 1985
marr:
 
   James Emmett Coleman
   birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
  Sallie Everlina Coleman 
 birt: 28 May 1880
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 22 Jan 1923
plac: Emanuel County, Georgia
marr:
 
  Sarah Missouri Brinson
 birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Rebecca Jolene Bailey (Private) 
birt:
 
  Joseph Wheeler Smith 
  birt: 7 Oct 1885
deat: Oct 1982
plac: Woodstock, Georgia
marr: ABT 1916
 Emma Elouise Smith (Private) 
birt:
marr:
 
 Lillie Bell Woods 
birt: 28 Feb 1885
deat: Nov 1968
plac: Woodstock, Georgia
marr: ABT 1916
marr: ABT 1895

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPaul Dennie Henry (Private)


< Robert Donald Henry (Private)
birt:


Paul Bailey Henry (Private)
birt:

 
 William D. Henry 
 birt: 29 Sep 1890
deat: Aug 1971
plac: Midville, Georgia
marr: ABT 1915
 Paul Dennie Henry (Private) 


Terabeth Noretta Bailey (Private)
marr:
birt:
 
 Buena V. Ricks 
birt: ABT 1895
deat: ?
marr: ABT 1915

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam D. Henry


< Paul Dennie Henry (Private)
birt:
marr:

 
 William D. Henry 
birt: 29 Sep 1890
deat: Aug 1971
plac: Midville, Georgia


Buena V. Ricks
marr: ABT 1915
birt: ABT 1895
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBuena V. Ricks


< Paul Dennie Henry (Private)
birt:
marr:

 
 Buena V. Ricks 
birt: ABT 1895
deat: ?


William D. Henry
marr: ABT 1915
birt: 29 Sep 1890
deat: Aug 1971
plac: Midville, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRobert Donald Henry (Private)


Robin Donna Henry (Private)
birt:


William Dennis Henry (Private)
birt:

 
 William D. Henry 
 birt: 29 Sep 1890
deat: Aug 1971
plac: Midville, Georgia
marr: ABT 1915
 Paul Dennie Henry (Private) 
 birt:
marr:
 
  Buena V. Ricks 
 birt: ABT 1895
deat: ?
marr: ABT 1915
 Robert Donald Henry (Private) 
birt:


Hiawatha Faye Banks (Private)
marr:
 
  Henry H. Bailey
  birt: ABT 1848
deat: ?
marr: ABT 1870
  John David Bailey 
  birt: 9 Jan 1872
deat: 17 Apr 1927
marr:
 
   Sallie Robinson
  birt: ABT 1850
deat: ?
marr: ABT 1870
 Terabeth Noretta Bailey (Private) 
birt:
marr:
 
  James Emmett Coleman
  birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Sallie Everlina Coleman 
birt: 28 May 1880
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 22 Jan 1923
plac: Emanuel County, Georgia
marr:
 
 Sarah Missouri Brinson
birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPaul Bailey Henry (Private)

 
 William D. Henry 
 birt: 29 Sep 1890
deat: Aug 1971
plac: Midville, Georgia
marr: ABT 1915
 Paul Dennie Henry (Private) 
 birt:
marr:
 
  Buena V. Ricks 
 birt: ABT 1895
deat: ?
marr: ABT 1915
 Paul Bailey Henry (Private) 
birt:
 
  Henry H. Bailey
  birt: ABT 1848
deat: ?
marr: ABT 1870
  John David Bailey 
  birt: 9 Jan 1872
deat: 17 Apr 1927
marr:
 
   Sallie Robinson
  birt: ABT 1850
deat: ?
marr: ABT 1870
 Terabeth Noretta Bailey (Private) 
birt:
marr:
 
  James Emmett Coleman
  birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Sallie Everlina Coleman 
birt: 28 May 1880
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 22 Jan 1923
plac: Emanuel County, Georgia
marr:
 
 Sarah Missouri Brinson
birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge William , Jr. Grier (Private)


< George William III Grier (Private)
birt:


< Mary Anne Grier (Private)
birt:

 
 George William Grier 
 birt: ABT 1887
deat: ?
marr: ABT 1910
 George William , Jr. Grier (Private) 


Sarah Coleman Hodges (Private)
marr:
birt:
 
 Bertha Grove 
birt: 2 May 1895
deat: Aug 1977
plac: Gainesville, Georgia
marr: ABT 1910

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge William Grier


< George William , Jr. Grier (Private)
birt:
marr:

 
 George William Grier 
birt: ABT 1887
deat: ?


Bertha Grove
marr: ABT 1910
birt: 2 May 1895
deat: Aug 1977
plac: Gainesville, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBertha Grove


< George William , Jr. Grier (Private)
birt:
marr:

 
 Bertha Grove 
birt: 2 May 1895
deat: Aug 1977
plac: Gainesville, Georgia


George William Grier
marr: ABT 1910
birt: ABT 1887
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge William III Grier (Private)


Kathy Anne Grier (Private)
birt:


Laura Lee Grier (Private)
birt:


David Dean Grier (Private)
birt:

 
 George William Grier 
 birt: ABT 1887
deat: ?
marr: ABT 1910
 George William , Jr. Grier (Private) 
 birt:
marr:
 
  Bertha Grove 
 birt: 2 May 1895
deat: Aug 1977
plac: Gainesville, Georgia
marr: ABT 1910
 George William III Grier (Private) 
birt:


Rebecca Jessie Cox (Private)
marr:
 
  Newton Brown Hodges
  birt: ABT 1866
deat: ?
marr: ABT 1888
  Rufus Dean Hodges 
  birt: 7 May 1890
plac: Hagan, Georgia
deat: 20 Jun 1972
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
   Sena Tippins
  birt: ABT 1868
deat: ?
marr: ABT 1888
 Sarah Coleman Hodges (Private) 
birt:
marr:
 
  James Emmett Coleman
  birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Annie Brinson Coleman 
birt: 29 Aug 1890
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 13 Oct 1974
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
 Sarah Missouri Brinson
birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Anne Grier (Private)

 
 George William Grier 
 birt: ABT 1887
deat: ?
marr: ABT 1910
 George William , Jr. Grier (Private) 
 birt:
marr:
 
  Bertha Grove 
 birt: 2 May 1895
deat: Aug 1977
plac: Gainesville, Georgia
marr: ABT 1910
 Mary Anne Grier (Private) 
birt:


James Michael Cooper (Private)
marr:
 
  Newton Brown Hodges
  birt: ABT 1866
deat: ?
marr: ABT 1888
  Rufus Dean Hodges 
  birt: 7 May 1890
plac: Hagan, Georgia
deat: 20 Jun 1972
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
   Sena Tippins
  birt: ABT 1868
deat: ?
marr: ABT 1888
 Sarah Coleman Hodges (Private) 
birt:
marr:
 
  James Emmett Coleman
  birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Annie Brinson Coleman 
birt: 29 Aug 1890
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 13 Oct 1974
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
 Sarah Missouri Brinson
birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Leighton Brown (Private)


Sarah Alice Brown (Private)
birt:


William Leighton II Brown (Private)
birt:

 
 William Leighton Brown 
 birt: ABT 1901
deat: ?
marr: ABT 1923
 James Leighton Brown (Private) 


Mary Alice Hodges (Private)
marr:
birt:
 
 Wilma Skelton 
birt: ABT 1903
deat: ?
marr: ABT 1923

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Leighton Brown


< James Leighton Brown (Private)
birt:
marr:

 
 William Leighton Brown 
birt: ABT 1901
deat: ?


Wilma Skelton
marr: ABT 1923
birt: ABT 1903
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilma Skelton


< James Leighton Brown (Private)
birt:
marr:

 
 Wilma Skelton 
birt: ABT 1903
deat: ?


William Leighton Brown
marr: ABT 1923
birt: ABT 1901
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah Alice Brown (Private)

 
 William Leighton Brown 
 birt: ABT 1901
deat: ?
marr: ABT 1923
 James Leighton Brown (Private) 
 birt:
marr:
 
  Wilma Skelton 
 birt: ABT 1903
deat: ?
marr: ABT 1923
 Sarah Alice Brown (Private) 
birt:
 
  Newton Brown Hodges
  birt: ABT 1866
deat: ?
marr: ABT 1888
  Rufus Dean Hodges 
  birt: 7 May 1890
plac: Hagan, Georgia
deat: 20 Jun 1972
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
   Sena Tippins
  birt: ABT 1868
deat: ?
marr: ABT 1888
 Mary Alice Hodges (Private) 
birt:
marr:
 
  James Emmett Coleman
  birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Annie Brinson Coleman 
birt: 29 Aug 1890
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 13 Oct 1974
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
 Sarah Missouri Brinson
birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Leighton II Brown (Private)

 
 William Leighton Brown 
 birt: ABT 1901
deat: ?
marr: ABT 1923
 James Leighton Brown (Private) 
 birt:
marr:
 
  Wilma Skelton 
 birt: ABT 1903
deat: ?
marr: ABT 1923
 William Leighton II Brown (Private) 
birt:
 
  Newton Brown Hodges
  birt: ABT 1866
deat: ?
marr: ABT 1888
  Rufus Dean Hodges 
  birt: 7 May 1890
plac: Hagan, Georgia
deat: 20 Jun 1972
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
   Sena Tippins
  birt: ABT 1868
deat: ?
marr: ABT 1888
 Mary Alice Hodges (Private) 
birt:
marr:
 
  James Emmett Coleman
  birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Annie Brinson Coleman 
birt: 29 Aug 1890
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 13 Oct 1974
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
 Sarah Missouri Brinson
birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexIrene Taylor Chavous (Private)


Carol Leigh Hodges (Private)
birt:

 
 Clarence Newman Chavous 
 birt: 8 Jan 1887
deat: Jan 1969
plac: Dublin, Georgia
marr: ABT 1915
 Irene Taylor Chavous (Private) 


Rufus Dean Hodges (Private)
marr:
birt:
 
 Emma Taylor 
birt: 27 Aug 1889
deat: Aug 1978
plac: Dublin, Georgia
marr: ABT 1915

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexClarence Newman Chavous


< Irene Taylor Chavous (Private)
birt:
marr:

 
 Clarence Newman Chavous 
birt: 8 Jan 1887
deat: Jan 1969
plac: Dublin, Georgia


Emma Taylor
marr: ABT 1915
birt: 27 Aug 1889
deat: Aug 1978
plac: Dublin, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEmma Taylor


< Irene Taylor Chavous (Private)
birt:
marr:

 
 Emma Taylor 
birt: 27 Aug 1889
deat: Aug 1978
plac: Dublin, Georgia


Clarence Newman Chavous
marr: ABT 1915
birt: 8 Jan 1887
deat: Jan 1969
plac: Dublin, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCarol Leigh Hodges (Private)

 
 Newton Brown Hodges
 birt: ABT 1866
deat: ?
marr: ABT 1888
 Rufus Dean Hodges 
 birt: 7 May 1890
plac: Hagan, Georgia
deat: 20 Jun 1972
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Sena Tippins
 birt: ABT 1868
deat: ?
marr: ABT 1888
 Rufus Dean Hodges (Private) 
 birt:
marr:
 
   James Emmett Coleman
   birt: 18 Apr 1838
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 3 Oct 1912
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
  Annie Brinson Coleman 
 birt: 29 Aug 1890
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 13 Oct 1974
marr: 30 Aug 1916
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Sarah Missouri Brinson
 birt: 22 Oct 1845
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 30 Sep 1923
marr: 22 Oct 1865
plac: Emanuel County, Georgia
 Carol Leigh Hodges (Private) 
birt:
 
  Clarence Newman Chavous 
  birt: 8 Jan 1887
deat: Jan 1969
plac: Dublin, Georgia
marr: ABT 1915
 Irene Taylor Chavous (Private) 
birt:
marr:
 
 Emma Taylor 
birt: 27 Aug 1889
deat: Aug 1978
plac: Dublin, Georgia
marr: ABT 1915

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Andrew Williams


< Carol Louise Williams (Private)
birt:


James Andrew , Jr. Williams (Private)
birt:

 
 Robert George Williams|Dr. 
 birt: ABT 1886
deat: ?
marr: ABT 1908
 James Andrew Williams 
birt: 22 Jul 1910
plac: Parksdale, Arkansas
deat: May 1977


Winnie Dorothy Thompson (Private)
marr:
birt:
 
 Elle Jackson 
birt: ABT 1888
deat: ?
marr: ABT 1908

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRobert George Williams|Dr.


< James Andrew Williams
birt: 22 Jul 1910
plac: Parksdale, Arkansas
deat: May 1977
marr:

 
 Robert George Williams|Dr. 
birt: ABT 1886
deat: ?


Elle Jackson
marr: ABT 1908
birt: ABT 1888
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElle Jackson


< James Andrew Williams
birt: 22 Jul 1910
plac: Parksdale, Arkansas
deat: May 1977
marr:

 
 Elle Jackson 
birt: ABT 1888
deat: ?


Robert George Williams|Dr.
marr: ABT 1908
birt: ABT 1886
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCarol Louise Williams (Private)


Charles Jackson Wray (Private)
birt:

 
 Robert George Williams|Dr. 
 birt: ABT 1886
deat: ?
marr: ABT 1908
 James Andrew Williams 
 birt: 22 Jul 1910
plac: Parksdale, Arkansas
deat: May 1977
marr:
 
  Elle Jackson 
 birt: ABT 1888
deat: ?
marr: ABT 1908
 Carol Louise Williams (Private) 
birt:


Charles Kadel Wray (Private)
marr:
 
  J. Bob Thompson
  birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
  Tommie Lewis Thompson 
  birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
   Samantha Kitchens
  birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Winnie Dorothy Thompson (Private) 
birt:
marr:
 
  William Lindsey Coleman
  birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
 Winnie Davis Coleman 
birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
 Anna Mae Stevens
birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Andrew , Jr. Williams (Private)

 
 Robert George Williams|Dr. 
 birt: ABT 1886
deat: ?
marr: ABT 1908
 James Andrew Williams 
 birt: 22 Jul 1910
plac: Parksdale, Arkansas
deat: May 1977
marr:
 
  Elle Jackson 
 birt: ABT 1888
deat: ?
marr: ABT 1908
 James Andrew , Jr. Williams (Private) 
birt:
 
  J. Bob Thompson
  birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
  Tommie Lewis Thompson 
  birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
   Samantha Kitchens
  birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Winnie Dorothy Thompson (Private) 
birt:
marr:
 
  William Lindsey Coleman
  birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
 Winnie Davis Coleman 
birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
 Anna Mae Stevens
birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMadeline Lanier (Private)


< Tommy Lewis III Thompson (Private)
birt:


Leon Lanier Thompson (Private)
birt:

 
 Leon Ivy Lanier 
 birt: ABT 1890
deat: ?
marr: ABT 1922
 Madeline Lanier (Private) 


Tommie Lewis , Jr. Thompson (Private)
marr:
birt:
 
 Madeline Lester 
birt: 15 Feb 1891
deat: 7 Feb 1991
plac: Atlanta, Georgia
marr: ABT 1922

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLeon Ivy Lanier


< Madeline Lanier (Private)
birt:
marr:

 
 Leon Ivy Lanier 
birt: ABT 1890
deat: ?


Madeline Lester
marr: ABT 1922
birt: 15 Feb 1891
deat: 7 Feb 1991
plac: Atlanta, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMadeline Lester


< Madeline Lanier (Private)
birt:
marr:

 
 Madeline Lester 
birt: 15 Feb 1891
deat: 7 Feb 1991
plac: Atlanta, Georgia


Leon Ivy Lanier
marr: ABT 1922
birt: ABT 1890
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexTommy Lewis III Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis , Jr. Thompson (Private) 
 birt:
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Tommy Lewis III Thompson (Private) 
birt:


Penfield Poats (Private)
marr:
 
  Leon Ivy Lanier 
  birt: ABT 1890
deat: ?
marr: ABT 1922
 Madeline Lanier (Private) 
birt:
marr:
 
 Madeline Lester 
birt: 15 Feb 1891
deat: 7 Feb 1991
plac: Atlanta, Georgia
marr: ABT 1922

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLeon Lanier Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis , Jr. Thompson (Private) 
 birt:
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Leon Lanier Thompson (Private) 
birt:
 
  Leon Ivy Lanier 
  birt: ABT 1890
deat: ?
marr: ABT 1922
 Madeline Lanier (Private) 
birt:
marr:
 
 Madeline Lester 
birt: 15 Feb 1891
deat: 7 Feb 1991
plac: Atlanta, Georgia
marr: ABT 1922

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPenfield Poats (Private)

 
 Penfield Poats (Private) 


Tommy Lewis III Thompson (Private)
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCorinne Ramsay Glover (Private)


Cathryn Gay Thompson (Private)
birt:


William Robert , Jr. Thompson (Private)
birt:


Dorothy Lynn Thompson (Private)
birt:

 
 James Davis Glover 
 birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Corinne Ramsay Glover (Private) 


William Robert Thompson
marr:
birt: 2 Jun 1929
plac: Waycross, Georgia
deat: 19 Mar 1972
plac: Savannah, Georgia
 
 Jeannette Stubbs 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Davis Glover


< Corinne Ramsay Glover (Private)
birt:
marr:

 
 James Davis Glover 
birt: ABT 1908
deat: ?


Jeannette Stubbs
marr: ABT 1930
birt: ABT 1910
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJeannette Stubbs


< Corinne Ramsay Glover (Private)
birt:
marr:

 
 Jeannette Stubbs 
birt: ABT 1910
deat: ?


James Davis Glover
marr: ABT 1930
birt: ABT 1908
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCathryn Gay Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 William Robert Thompson 
 birt: 2 Jun 1929
plac: Waycross, Georgia
deat: 19 Mar 1972
plac: Savannah, Georgia
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Cathryn Gay Thompson (Private) 
birt:
 
  James Davis Glover 
  birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Corinne Ramsay Glover (Private) 
birt:
marr:
 
 Jeannette Stubbs 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Robert , Jr. Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 William Robert Thompson 
 birt: 2 Jun 1929
plac: Waycross, Georgia
deat: 19 Mar 1972
plac: Savannah, Georgia
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 William Robert , Jr. Thompson (Private) 
birt:
 
  James Davis Glover 
  birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Corinne Ramsay Glover (Private) 
birt:
marr:
 
 Jeannette Stubbs 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDorothy Lynn Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 William Robert Thompson 
 birt: 2 Jun 1929
plac: Waycross, Georgia
deat: 19 Mar 1972
plac: Savannah, Georgia
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Dorothy Lynn Thompson (Private) 
birt:
 
  James Davis Glover 
  birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Corinne Ramsay Glover (Private) 
birt:
marr:
 
 Jeannette Stubbs 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJessie Yvonne McCullough (Private)


Susan Cole Thompson (Private)
birt:


Edwin Coleman Thompson (Private)
birt:


Ellen Kay Thompson (Private)
birt:

 
 Jesse Raymond McCullough 
 birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Jessie Yvonne McCullough (Private) 


Edwin Coleman Thompson (Private)
marr:
birt:
 
 Geneva Leona ??? [McCullough] 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJesse Raymond McCullough


< Jessie Yvonne McCullough (Private)
birt:
marr:

 
 Jesse Raymond McCullough 
birt: ABT 1908
deat: ?


Geneva Leona ??? [McCullough]
marr: ABT 1930
birt: ABT 1910
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeneva Leona ??? [McCullough]


< Jessie Yvonne McCullough (Private)
birt:
marr:

 
 Geneva Leona ??? [McCullough] 
birt: ABT 1910
deat: ?


Jesse Raymond McCullough
marr: ABT 1930
birt: ABT 1908
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSusan Cole Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Edwin Coleman Thompson (Private) 
 birt:
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Susan Cole Thompson (Private) 
birt:
 
  Jesse Raymond McCullough 
  birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Jessie Yvonne McCullough (Private) 
birt:
marr:
 
 Geneva Leona ??? [McCullough] 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEdwin Coleman Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Edwin Coleman Thompson (Private) 
 birt:
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Edwin Coleman Thompson (Private) 
birt:
 
  Jesse Raymond McCullough 
  birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Jessie Yvonne McCullough (Private) 
birt:
marr:
 
 Geneva Leona ??? [McCullough] 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEllen Kay Thompson (Private)

 
 J. Bob Thompson
 birt: ABT 1871
deat: ?
marr: ABT 1893
 Tommie Lewis Thompson 
 birt: 29 Aug 1895
plac: Kemp, Georgia
deat: 3 May 1955
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Samantha Kitchens
 birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1893
 Edwin Coleman Thompson (Private) 
 birt:
marr:
 
   William Lindsey Coleman
   birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
  Winnie Davis Coleman 
 birt: 16 Jul 1893
plac: Stevens Crossing, Georgia
deat: 21 Jun 1956
plac: Vidalia, Georgia
marr: 16 May 1918
plac: Emanuel County, Georgia
 
  Anna Mae Stevens
 birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889
 Ellen Kay Thompson (Private) 
birt:
 
  Jesse Raymond McCullough 
  birt: ABT 1908
deat: ?
marr: ABT 1930
 Jessie Yvonne McCullough (Private) 
birt:
marr:
 
 Geneva Leona ??? [McCullough] 
birt: ABT 1910
deat: ?
marr: ABT 1930

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCharles Clinton Kennington


Leslie Irene Kennington
birt:


Shane Delos Kennington
birt:

 
 Charles Clinton Kennington 


Lenora Delle Hammock
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLeslie Irene Kennington

 
 Charles Clinton Kennington 
 marr:
 Leslie Irene Kennington 
birt:
 
  Henry T. Hammock
  birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1895
  Louis Delos Hammock 
  birt: 6 May 1897
plac: Johnson County, Georgia
deat: 17 Dec 1971
marr: 28 Jun 1925
plac: Summertown, Georgia
 
   Martha Jane Walker
  birt: ABT 1875
deat: ?
marr: ABT 1895
 Lenora Delle Hammock 
birt:
marr:
 
  William Lindsey Coleman
  birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
 Irene Coleman 
birt: 31 Dec 1895
deat: ?
marr: 28 Jun 1925
plac: Summertown, Georgia
 
 Anna Mae Stevens
birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexShane Delos Kennington

 
 Charles Clinton Kennington 
 marr:
 Shane Delos Kennington 
birt:
 
  Henry T. Hammock
  birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1895
  Louis Delos Hammock 
  birt: 6 May 1897
plac: Johnson County, Georgia
deat: 17 Dec 1971
marr: 28 Jun 1925
plac: Summertown, Georgia
 
   Martha Jane Walker
  birt: ABT 1875
deat: ?
marr: ABT 1895
 Lenora Delle Hammock 
birt:
marr:
 
  William Lindsey Coleman
  birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
 Irene Coleman 
birt: 31 Dec 1895
deat: ?
marr: 28 Jun 1925
plac: Summertown, Georgia
 
 Anna Mae Stevens
birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCharles Lee Turner


Tanya Lea Turner
birt:


Charles Torin Turner
birt:


Louis Trace Turner
birt:

 
 John Burton Turner 
 birt: ABT 1907
deat: ?
marr: ABT 1929
 Charles Lee Turner 


Naomi Faith Hammock
marr:
birt:
 
 Daisy Madronia Ebersold 
birt: 31 Dec 1910
deat: Jan 1982
plac: Hazlehurst, Georgia
marr: ABT 1929

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Burton Turner


< Charles Lee Turner
birt:
marr:

 
 John Burton Turner 
birt: ABT 1907
deat: ?


Daisy Madronia Ebersold
marr: ABT 1929
birt: 31 Dec 1910
deat: Jan 1982
plac: Hazlehurst, Georgia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDaisy Madronia Ebersold


< Charles Lee Turner
birt:
marr:

 
 Daisy Madronia Ebersold 
birt: 31 Dec 1910
deat: Jan 1982
plac: Hazlehurst, Georgia


John Burton Turner
marr: ABT 1929
birt: ABT 1907
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexTanya Lea Turner

 
 John Burton Turner 
 birt: ABT 1907
deat: ?
marr: ABT 1929
 Charles Lee Turner 
 birt:
marr:
 
  Daisy Madronia Ebersold 
 birt: 31 Dec 1910
deat: Jan 1982
plac: Hazlehurst, Georgia
marr: ABT 1929
 Tanya Lea Turner 
birt:
 
  Henry T. Hammock
  birt: ABT 1873
deat: ?
marr: ABT 1895
  Louis Delos Hammock 
  birt: 6 May 1897
plac: Johnson County, Georgia
deat: 17 Dec 1971
marr: 28 Jun 1925
plac: Summertown, Georgia
 
   Martha Jane Walker
  birt: ABT 1875
deat: ?
marr: ABT 1895
 Naomi Faith Hammock 
birt:
marr:
 
  William Lindsey Coleman
  birt: 25 Nov 1866
deat: 22 Feb 1943
marr: ABT 1889
 Irene Coleman 
birt: 31 Dec 1895
deat: ?
marr: 28 Jun 1925
plac: Summertown, Georgia
 
 Anna Mae Stevens
birt: 7 Aug 1872
plac: Emanuel County, Georgia
deat: 29 May 1921
marr: ABT 1889

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index