Banner - Ancestry.com

??? Miller

 
 ??? Miller 
birt: ABT 1841
deat: ?


Virgie Tyler
marr:
birt: ABT 1843
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSue Montgomery Hammet

 
 Sue Montgomery Hammet 
birt: ABT 1847
deat: ?


James Hoge Tyler
marr:
birt: 11 Aug 1846
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge William Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 George William Tyler 
birt: ABT 1853
deat: ?


Mary Stuart Carter
marr:
birt: ABT 1851
deat: ?
 
  William S. Quisenberry 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1828
 Jane Quisenberry 
birt: ABT 1832
plac: Caroline County, Virginia
deat: AFT 1856
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
 
  T. Daniel DeJarnette
  birt: ABT 1790
deat: 20 Sep 1850
marr: 25 Dec 1808
plac: Caroline County, Virginia
marr: 21 Dec 1817
 Elizabeth Goodwin DeJarnette 
birt: 27 Apr 1810
deat: ?
marr: ABT 1828
 
 Jane T. Coleman
birt: 16 May 1790
deat: 22 May 1815
marr: 25 Dec 1808
plac: Caroline County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNannie Brown Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 Nannie Brown Tyler 
birt: ABT 1855
deat: ?


John Washington
marr:
birt: ABT 1849
deat: ?
 
  William S. Quisenberry 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1828
 Jane Quisenberry 
birt: ABT 1832
plac: Caroline County, Virginia
deat: AFT 1856
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
 
  T. Daniel DeJarnette
  birt: ABT 1790
deat: 20 Sep 1850
marr: 25 Dec 1808
plac: Caroline County, Virginia
marr: 21 Dec 1817
 Elizabeth Goodwin DeJarnette 
birt: 27 Apr 1810
deat: ?
marr: ABT 1828
 
 Jane T. Coleman
birt: 16 May 1790
deat: 22 May 1815
marr: 25 Dec 1808
plac: Caroline County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Stuart Carter

 
 Mary Stuart Carter 
birt: ABT 1851
deat: ?


George William Tyler
marr:
birt: ABT 1853
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Washington

 
 John Washington 
birt: ABT 1849
deat: ?


Nannie Brown Tyler
marr:
birt: ABT 1855
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJulia Magruder


< Henry Magruder Tyler
birt: ABT 1858
deat: ?


< Julia Magruder Tyler
birt: ABT 1859
deat: ?


Lucinda Coleman Tyler
birt: ABT 1861
deat: ?


< Evelyn Tyler
birt: ABT 1863
deat: ?


John Tyler
birt: ABT 1865
deat: ?


< William Elliot Tyler
birt: ABT 1867
deat: ?

 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?


George Tyler
marr: AFT 1856
birt: ABT 1817
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHenry Magruder Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 Henry Magruder Tyler 
birt: ABT 1858
deat: ?


Mary Adams Taylor
marr:
birt: ABT 1853
deat: ?
 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?
marr: AFT 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJulia Magruder Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 Julia Magruder Tyler 
birt: ABT 1859
deat: ?


James Armistead Otey
marr:
birt: ABT 1850
deat: ?
 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?
marr: AFT 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLucinda Coleman Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 Lucinda Coleman Tyler 
birt: ABT 1861
deat: ?
 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?
marr: AFT 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Never married.


Evelyn Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 Evelyn Tyler 
birt: ABT 1863
deat: ?


John J. Miller
marr:
birt: ABT 1854
deat: ?
 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?
marr: AFT 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 John Tyler 
birt: ABT 1865
deat: ?
 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?
marr: AFT 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Never married.


William Elliot Tyler

 
 Henry Tyler 
 birt: ABT 1798
deat: ?
marr: 1816
 George Tyler 
 birt: ABT 1817
deat: ?
marr: 4 Oct 1837
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1842
marr: 2 Nov 1852
plac: Caroline County, Virginia
marr: AFT 1856
 
   Spencer Coleman
   birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
  Lucinda Coleman 
 birt: 26 Oct 1800
deat: 1864
marr: 1816
 
  Elizabeth Garland Goodwin
 birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 William Elliot Tyler 
birt: ABT 1867
deat: ?


Burnley Redd
marr:
birt: ABT 1862
deat: ?
 
 Julia Magruder 
birt: ABT 1830
plac: Albermarle County, Virginia
deat: ?
marr: AFT 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Adams Taylor

 
 Mary Adams Taylor 
birt: ABT 1853
deat: ?


Henry Magruder Tyler
marr:
birt: ABT 1858
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Armistead Otey

 
 James Armistead Otey 
birt: ABT 1850
deat: ?


Julia Magruder Tyler
marr:
birt: ABT 1859
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn J. Miller

 
 John J. Miller 
birt: ABT 1854
deat: ?


Evelyn Tyler
marr:
birt: ABT 1863
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBurnley Redd

 
 Burnley Redd 
birt: ABT 1862
deat: ?


William Elliot Tyler
marr:
birt: ABT 1867
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam , Jr. Booten


< Henry Booten
birt: ABT 1810
deat: ?
marr:

 
 William , Jr. Booten 
birt: ABT 1780
plac: Culpeper County, Virginia
deat: ?


Frances Crittendon
marr: BEF 1802
birt: ABT 1784
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFrances Crittendon


< Henry Booten
birt: ABT 1810
deat: ?
marr:

 
 Frances Crittendon 
birt: ABT 1784
deat: ?


William , Jr. Booten
marr: BEF 1802
birt: ABT 1780
plac: Culpeper County, Virginia
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSpencer Coleman Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Spencer Coleman Goodwin 
birt: 4 May 1825
deat: 17 Jul 1826
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRobert Coleman Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Robert Coleman Goodwin 
birt: 15 Aug 1827
deat: 21 Nov 1844
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHuldah Ann Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Huldah Ann Goodwin 
birt: 22 Jul 1829
deat: ?


John Meredith
marr:
birt: ABT 1827
deat: ?


William Henry Harris
marr:
birt: ABT 1825
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Hawes Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 William Hawes Goodwin 
birt: 17 Jul 1831
deat: ?


Mary Little
marr:
birt: ABT 1833
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHugh III Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Hugh III Goodwin 
birt: 23 Feb 1833
deat: 1909
plac: Delta County, Texas


Mary Allen Farnley
marr:
birt: ABT 1835
deat: 1919
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAndrew Jackson Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Andrew Jackson Goodwin 
birt: 2 Mar 1835
deat: ?


Harriet Jones
marr:
birt: ABT 1837
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Coleman Blaydes Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 John Coleman Blaydes Goodwin 
birt: 29 Jun 1837
deat: ?


Elizabeth Evalina Moody
marr:
birt: ABT 1839
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexColeman Spencer , CSA Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Coleman Spencer , CSA Goodwin 
birt: 12 Nov 1839
deat: 15 May 1862
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Casualty of the Civil War.


Archibald Tulloch Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Archibald Tulloch Goodwin 
birt: 21 Mar 1842
deat: ?


Candace L. Barret
marr:
birt: ABT 1844
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Blaydes Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Elizabeth Blaydes Goodwin 
birt: 22 Apr 1844
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Never married.


Chapman Hiter Goodwin

 
 Hugh Goodwin 
 birt: 27 Feb 1770
plac: Louisa County, Virginia
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Hugh II Goodwin 
 birt: 21 Dec 1800
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
   William Blaydes
   birt: ABT 1749
deat: 4 Oct 1785
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
  Elizabeth Blaydes 
 birt: 25 Jan 1773
deat: ?
marr: 22 Dec 1789
plac: Spotsylvania County, Virginia
 
  Mary Ann Hawes Coleman
 birt: ABT 1751
deat: 2 Feb 1806
marr: 5 Feb 1770
plac: Caroline County, Virginia
 Chapman Hiter Goodwin 
birt: 29 Sep 1846
deat: ?
 
  John Coleman
  birt: 1723
deat: 15 Feb 1763
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 1745
  Spencer Coleman 
  birt: 4 May 1765
deat: BEF 6 Jun 1830
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
marr: AFT 1803
 
   Eunice Hawes
  birt: 1725
deat: 8 Feb 1806
marr: 1745
 Eunice Ann ÒNicieÓ Coleman 
birt: ABT 1802
deat: ?
marr: 6 Jul 1824
plac: Louisa County, Virginia
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Elizabeth Garland Goodwin 
birt: 4 May 1768
plac: Louisa County, Virginia
deat: AFT 1803
marr: 19 May 1787
plac: Probably Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Never married.


John Meredith

 
 John Meredith 
birt: ABT 1827
deat: ?


Huldah Ann Goodwin
marr:
birt: 22 Jul 1829
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Henry Harris

 
 William Henry Harris 
birt: ABT 1825
deat: ?


Huldah Ann Goodwin
marr:
birt: 22 Jul 1829
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Little

 
 Mary Little 
birt: ABT 1833
deat: ?


William Hawes Goodwin
marr:
birt: 17 Jul 1831
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Previous marriage to _____ Harris.


Mary Allen Farnley

 
 Mary Allen Farnley 
birt: ABT 1835
deat: 1919


Hugh III Goodwin
marr:
birt: 23 Feb 1833
deat: 1909
plac: Delta County, Texas

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHarriet Jones

 
 Harriet Jones 
birt: ABT 1837
deat: ?


Andrew Jackson Goodwin
marr:
birt: 2 Mar 1835
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Evalina Moody

 
 Elizabeth Evalina Moody 
birt: ABT 1839
deat: ?


John Coleman Blaydes Goodwin
marr:
birt: 29 Jun 1837
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCandace L. Barret

 
 Candace L. Barret 
birt: ABT 1844
deat: ?


Archibald Tulloch Goodwin
marr:
birt: 21 Mar 1842
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLucy Broaddus


Frances C. Ferguson
birt: 1830
plac: Virginia
deat: ?


Mary E. Ferguson
birt: 1832
plac: Ohio
deat: ?


Martha Ferguson
birt: 1842
plac: Illinois
deat: ?


William E. Ferguson
birt: 1845
plac: Illinois
deat: ?


< James H. Ferguson
birt: 26 Mar 1823
plac: Culpeper County, Virginia
deat: 14 Dec 1897
marr: 18 Dec 1850
plac: Christian County, Illinois

 
 Thomas Broaddus 
 birt: ABT 1762
deat: ?
marr: 3 Mar 1792
 Lucy Broaddus 
birt: ABT 1800
deat: 1871


William H. Ferguson
marr: 1818
plac: Virginia
birt: Feb 1798
plac: Culpeper County, Virginia
deat: Mar 1863
plac: Sangamon County, Illinois
 
  Samuel Fargeson
  birt: 1698
deat: 1772
plac: Essex County, Virginia
marr: 1722
plac: Essex County, Virginia
  Francis Fargeson 
  birt: ABT 1724
deat: BEF 21 Jan 1768
plac: Culpeper County, Virginia
marr: ABT 1754
 
   Anne Brown
  birt: ABT 1705
deat: 1735
marr: 1722
plac: Essex County, Virginia
 Susannah Fargeson 
birt: ABT 1764
deat: ?
marr: 3 Mar 1792
marr:
 
 Elizabeth Pendleton 
birt: ABT 1734
deat: ?
marr: ABT 1754

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexS. J. Wilcox


Fannie A. Wilcox
birt: 30 Dec 1891
deat: 11 May 1905

 
 S. J. Wilcox 
birt: 3 Apr 1866
deat: 13 Oct 1932


Ella R. Roddenberry
marr: ABT 1890
birt: 25 Dec 1875
deat: 13 Mar 1931

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

(BESIDE OF ROBERT W. RODDENBERRY) S.J. WILCOX 3 APR 1866/13 OCT 1932 (HEADSTONE AND SLAB) ELLA R. WILCOX 25 DEC 1875/13 MAR 1931


Fannie A. Wilcox

 
 S. J. Wilcox 
 birt: 3 Apr 1866
deat: 13 Oct 1932
marr: ABT 1890
 Fannie A. Wilcox 
birt: 30 Dec 1891
deat: 11 May 1905
 
  Robert W. Roddenberry 
  birt: 28 Apr 1855
deat: 11 Oct 1918
marr: ABT 1875
 Ella R. Roddenberry 
birt: 25 Dec 1875
deat: 13 Mar 1931
marr: ABT 1890
 
  Daniel Richard , CSA Varn
  birt: 16 Jan 1817
plac: Barnwell County, South Carolina
deat: 1 Nov 1863
plac: Jeff Davis County, Georgia
marr: 9 Aug 1835
plac: South Carolina, Barnwell District
marr: 27 Apr 1837
plac: South Carolina, Barnwell District
marr: AFT 1857
 Mary A. Varn 
birt: 1 Sep 1855
plac: South Carolina, Barnwell District
deat: 13 Oct 1942
marr: ABT 1875
 
 Margaret Copeland
birt: 1814
deat: 17 Jul 1893
marr: 27 Apr 1837
plac: South Carolina, Barnwell District

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLucy C. Ferguson

 
 Samuel Fargeson
 birt: 1698
deat: 1772
plac: Essex County, Virginia
marr: 1722
plac: Essex County, Virginia
 Francis Fargeson 
 birt: ABT 1724
deat: BEF 21 Jan 1768
plac: Culpeper County, Virginia
marr: ABT 1754
 
  Anne Brown
 birt: ABT 1705
deat: 1735
marr: 1722
plac: Essex County, Virginia
 Benjamin Fargeson 
 birt: 1756
deat: BEF 20 Aug 1832
marr: 1790
 
  Elizabeth Pendleton 
 birt: ABT 1734
deat: ?
marr: ABT 1754
 Lucy C. Ferguson 
birt: ABT 1804
plac: Virginia
deat: 1850
plac: Sangamon County, Illinois


Isaac Haines
marr:
birt: ABT 1800
deat: 1838
 
  Nathaniel Pendleton
  birt: 1715
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 19 Sep 1793
plac: Culpeper County, Virginia
marr:
marr:
  William Pendleton 
  birt: 13 Jan 1748
plac: Essex County, Virginia
deat: 31 Mar 1817
plac: Berkeley County, Virginia
marr:
 
   Elizabeth Clayton
  birt: ABT 1716
deat: ?
marr:
marr:
 Lucy Clayton Pendleton 
birt: 20 Feb 1773
deat: 1838
marr: 1790
 
  Benjamin Fargeson
  birt: ABT 1725
deat: BEF 18 Mar 1762
plac: Culpeper County, Virginia
marr: ABT 1746
 Elizabeth Fargeson 
birt: 10 Oct 1756
deat: 15 Aug 1799
marr:
 
 Sarah Ann ??? [Fargeson]
birt: ABT 1727
deat: ?
marr: ABT 1746

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexIsaac Haines

 
 Isaac Haines 
birt: ABT 1800
deat: 1838


Lucy C. Ferguson
marr:
birt: ABT 1804
plac: Virginia
deat: 1850
plac: Sangamon County, Illinois

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Haines

 
 Mary Haines 
birt: ABT 1817
deat: ?


Philip C. Ferguson
marr: 1836
plac: Culpeper County, Virginia
birt: Jun 1815
deat: 1862

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames C. Ferguson

 
 Samuel Fargeson
 birt: 1698
deat: 1772
plac: Essex County, Virginia
marr: 1722
plac: Essex County, Virginia
 Francis Fargeson 
 birt: ABT 1724
deat: BEF 21 Jan 1768
plac: Culpeper County, Virginia
marr: ABT 1754
 
  Anne Brown
 birt: ABT 1705
deat: 1735
marr: 1722
plac: Essex County, Virginia
 Benjamin Fargeson 
 birt: 1756
deat: BEF 20 Aug 1832
marr: 1790
 
  Elizabeth Pendleton 
 birt: ABT 1734
deat: ?
marr: ABT 1754
 James C. Ferguson 
birt: 11 Mar 1817
plac: Culpeper County, Virginia
deat: ?


Mary J. Young
marr: 21 Mar 1838
plac: Sangamon County, Illinois
birt: 1824
deat: 20 Oct 1875
 
  Nathaniel Pendleton
  birt: 1715
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 19 Sep 1793
plac: Culpeper County, Virginia
marr:
marr:
  William Pendleton 
  birt: 13 Jan 1748
plac: Essex County, Virginia
deat: 31 Mar 1817
plac: Berkeley County, Virginia
marr:
 
   Elizabeth Clayton
  birt: ABT 1716
deat: ?
marr:
marr:
 Lucy Clayton Pendleton 
birt: 20 Feb 1773
deat: 1838
marr: 1790
 
  Benjamin Fargeson
  birt: ABT 1725
deat: BEF 18 Mar 1762
plac: Culpeper County, Virginia
marr: ABT 1746
 Elizabeth Fargeson 
birt: 10 Oct 1756
deat: 15 Aug 1799
marr:
 
 Sarah Ann ??? [Fargeson]
birt: ABT 1727
deat: ?
marr: ABT 1746

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary J. Young

 
 Mary J. Young 
birt: 1824
deat: 20 Oct 1875


James C. Ferguson
marr: 21 Mar 1838
plac: Sangamon County, Illinois
birt: 11 Mar 1817
plac: Culpeper County, Virginia
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah B. Major


< Emily Bea Weaver
birt: 26 Jun 1825
plac: Madison County, Virginia
deat: Feb 1892
plac: Christian County, Kentucky
marr: 10 Aug 1841
plac: Christian County, Kentucky

 
 Lodowick J. Major 
 birt: ABT 1748
deat: ?
marr: ABT 1770
 Charles Major 
 birt: 3 Dec 1775
plac: Culpeper County, Virginia
deat: 25 Jun 1857
plac: Christian County, Kentucky
marr:
 
  ??? Jones 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Sarah B. Major 
birt: 14 Aug 1801
plac: Madison County, Virginia
deat: 22 Feb 1879
plac: Christian County, Kentucky


Jeremiah Weaver
marr: 29 Jul 1824
plac: Madison County, Virginia
birt: 18 May 1801
plac: Madison County, Virginia
deat: 30 May 1834
plac: Christian County, Kentucky
 
  Thomas Sims , Sr.|, Sr.
  birt: 1702
plac: Richmond County, Virginia
deat: 18 Jul 1785
plac: Culpeper County, Virginia
marr: 1730
plac: Culpeper County, Virginia
  James Sims 
  birt: ABT 1728
plac: Culpeper County, Virginia
deat: BEF 1802
marr: ABT 1762
 
   Rebecca Petty
  birt: ABT 1706
deat: ?
marr: 1730
plac: Culpeper County, Virginia
 Mary Sims 
birt: ABT 1777
deat: ABT 1820
plac: Madison County, Virginia
marr:
 
  John Nalle
  birt: ABT 1703
plac: Essex County, Virginia
deat: BEF 19 Aug 1782
plac: St. MarkÕs Parish, Culpeper Co., Virginia
marr: ABT 1725
plac: Spotsylvania County, Virginia
 Elizabeth Nalle 
birt: ABT 1742
deat: AFT 18 Feb 1802
marr: ABT 1762
 
 Mary Brown
birt: 1705
plac: Essex County, Virginia
deat: AFT 1783
plac: Culpeper County, Virginia
marr: ABT 1725
plac: Spotsylvania County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJeremiah Weaver


< Emily Bea Weaver
birt: 26 Jun 1825
plac: Madison County, Virginia
deat: Feb 1892
plac: Christian County, Kentucky
marr: 10 Aug 1841
plac: Christian County, Kentucky

 
 Elias Weaver 
 birt: ABT 1773
deat: ?
marr: ABT 1795
 Jeremiah Weaver 
birt: 18 May 1801
plac: Madison County, Virginia
deat: 30 May 1834
plac: Christian County, Kentucky


Sarah B. Major
marr: 29 Jul 1824
plac: Madison County, Virginia
birt: 14 Aug 1801
plac: Madison County, Virginia
deat: 22 Feb 1879
plac: Christian County, Kentucky
 
 Hannah Clore 
birt: ABT 1775
deat: ?
marr: ABT 1795

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElias Weaver


< Jeremiah Weaver
birt: 18 May 1801
plac: Madison County, Virginia
deat: 30 May 1834
plac: Christian County, Kentucky
marr: 29 Jul 1824
plac: Madison County, Virginia

 
 Elias Weaver 
birt: ABT 1773
deat: ?


Hannah Clore
marr: ABT 1795
birt: ABT 1775
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHannah Clore


< Jeremiah Weaver
birt: 18 May 1801
plac: Madison County, Virginia
deat: 30 May 1834
plac: Christian County, Kentucky
marr: 29 Jul 1824
plac: Madison County, Virginia

 
 Hannah Clore 
birt: ABT 1775
deat: ?


Elias Weaver
marr: ABT 1795
birt: ABT 1773
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAndrew Moore

 
 William Moore 
 birt: ABT 1773
plac: Harrison County, Kentucky
deat: ?
marr: ABT 1793
 Andrew Moore 
birt: ABT 1794
deat: ?
 
  Edward Coleman Jr.|Jr.
  birt: ABT 1712
plac: Probably Essex County, Virginia
deat: BEF 6 Jan 1795
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 15 Nov 1744
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 17 Aug 1754
plac: Spotsylvania County, Virgina
  Henry Coleman 
  birt: 12 Dec 1744
plac: Spotsylvania County, Virginia
deat: 29 Feb 1808
plac: Harrison County, Kentucky
marr: BEF 1771
 
   Lucretia Waggoner
  birt: ABT 1714
plac: Essex County, Virginia
deat: BEF 1755
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: 15 Nov 1744
plac: Spotsylvania County, Virgina
 Lucy Coleman 
birt: 15 May 1775
plac: Bourbon County, Kentucky
deat: ?
marr: ABT 1793
 
  William Hutchinson
  birt: ABT 1724
deat: ?
marr: ABT 1746
 Mary Ann Hutchinson 
birt: 22 Jan 1748
deat: AFT 26 Jan 1826
marr: BEF 1771
 
 Ruth ??? [Hutchinson]
birt: ABT 1726
deat: ?
marr: ABT 1746

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index