Banner - Ancestry.com

Mattie Josepha "Josie" Hill

 
 Joseph Hill 
 birt: ABT 1822
deat: ?
marr: ABT 1860
 Mattie Josepha "Josie" Hill 
birt: 1862
deat: 1907


Joseph H. Hamilton Dr.|Dr.
marr:
birt: ABT 1860
deat: ?
 
  James , Jr. Mayes 
  birt: ABT 1799
deat: 1831
marr: ABT 1818
 Martha Mayes 
birt: ABT 1824
deat: 1904
marr:
marr: ABT 1860
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Mary Ann Glenn 
birt: 31 Dec 1801
deat: 15 Oct 1873
marr: ABT 1818
marr: ABT 1831
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoseph H. Hamilton Dr.|Dr.

 
 Joseph H. Hamilton Dr.|Dr. 
birt: ABT 1860
deat: ?


Mattie Josepha "Josie" Hill
marr:
birt: 1862
deat: 1907

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Wingo


< Mattie Wingo
birt: ABT 1856
deat: ?
marr: ABT 1876

 
 ??? Wingo 
birt: ABT 1832
deat: ?


Cornelia Mary Ann Briggs
marr: ABT 1854
birt: 1834
deat: 1900

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMattie Wingo


< Jessie May Mehaffey
birt: ABT 1878
deat: ?

 
 ??? Wingo 
 birt: ABT 1832
deat: ?
marr: ABT 1854
 Mattie Wingo 
birt: ABT 1856
deat: ?


James E. Mehaffey
marr: ABT 1876
birt: ABT 1854
deat: ?
 
  Jesse Briggs 
  birt: ABT 1799
deat: ?
marr: ABT 1831
 Cornelia Mary Ann Briggs 
birt: 1834
deat: 1900
marr: ABT 1854
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Mary Ann Glenn 
birt: 31 Dec 1801
deat: 15 Oct 1873
marr: ABT 1818
marr: ABT 1831
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah J. Jackson


< Joseph F. Shands
birt: ABT 1856
plac: Florida
deat: AFT 1882


Alvin F. (Or L) Shands
birt: ABT 1857
plac: Florida
deat: ?


Leila G. Shands
birt: ABT 1873
deat: ?


William A. Shands
birt: 13 Mar 1860
plac: Florida
deat: 9 Dec 1886
plac: Bronson, Florida


< Thomas Walter Shands
birt: ABT Jul 1866
plac: South Carolina
deat: AFT 1907
marr: 18 Aug 1886
plac: Levy County, Florida

 
 ??? Turner Captain|Captain 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Sarah J. Jackson 
birt: ABT 1832
deat: ?


William A. Shands
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
birt: 5 Apr 1830
plac: South Carolina
deat: 3 Sep 1875
 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoseph F. Shands

 
 Augustine Shands Rev.|Rev. 
 birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 William A. Shands 
 birt: 5 Apr 1830
plac: South Carolina
deat: 3 Sep 1875
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
   William Coleman Glenn
   birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Sarah Clark Glenn 
 birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Joseph F. Shands 
birt: ABT 1856
plac: Florida
deat: AFT 1882


Lydia ??? [Shands]
marr:
birt: ABT 1858
deat: ?
 
  ??? Turner Captain|Captain 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Sarah J. Jackson 
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Turner Captain|Captain


< Sarah J. Jackson
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida

 
 ??? Turner Captain|Captain 
birt: ABT 1808
deat: ?


Elizabeth Jackson
marr: ABT 1830
birt: ABT 1810
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Jackson


< Sarah J. Jackson
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida

 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?


??? Turner Captain|Captain
marr: ABT 1830
birt: ABT 1808
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLydia ??? [Shands]

 
 Lydia ??? [Shands] 
birt: ABT 1858
deat: ?


Joseph F. Shands
marr:
birt: ABT 1856
plac: Florida
deat: AFT 1882

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAlvin F. (Or L) Shands

 
 Augustine Shands Rev.|Rev. 
 birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 William A. Shands 
 birt: 5 Apr 1830
plac: South Carolina
deat: 3 Sep 1875
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
   William Coleman Glenn
   birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Sarah Clark Glenn 
 birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Alvin F. (Or L) Shands 
birt: ABT 1857
plac: Florida
deat: ?
 
  ??? Turner Captain|Captain 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Sarah J. Jackson 
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam A. Shands

 
 Augustine Shands Rev.|Rev. 
 birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 William A. Shands 
 birt: 5 Apr 1830
plac: South Carolina
deat: 3 Sep 1875
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
   William Coleman Glenn
   birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Sarah Clark Glenn 
 birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 William A. Shands 
birt: 13 Mar 1860
plac: Florida
deat: 9 Dec 1886
plac: Bronson, Florida
 
  ??? Turner Captain|Captain 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Sarah J. Jackson 
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexThomas Walter Shands


James S. Shands
birt: Jan 1888
deat: ?


William A. Shands
birt: Jul 1889
deat: ?


Joseph W. Shands
birt: Apr 1891
deat: ?


Alvin G. Shands
birt: Aug 1892
deat: ?


Conice? Or Cornelia? Shands
birt: Jun 1897
deat: ?


Velma A. Shands
birt: ABT 1900
deat: ?

 
 Augustine Shands Rev.|Rev. 
 birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 William A. Shands 
 birt: 5 Apr 1830
plac: South Carolina
deat: 3 Sep 1875
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
   William Coleman Glenn
   birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Sarah Clark Glenn 
 birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Walter Shands 
birt: ABT Jul 1866
plac: South Carolina
deat: AFT 1907


Cornelia Anne Parker
marr: 18 Aug 1886
plac: Levy County, Florida
birt: ABT 1868
deat: ?
 
  ??? Turner Captain|Captain 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Sarah J. Jackson 
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLeila G. Shands

 
 Augustine Shands Rev.|Rev. 
 birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 William A. Shands 
 birt: 5 Apr 1830
plac: South Carolina
deat: 3 Sep 1875
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
   William Coleman Glenn
   birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Sarah Clark Glenn 
 birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Leila G. Shands 
birt: ABT 1873
deat: ?
 
  ??? Turner Captain|Captain 
  birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Sarah J. Jackson 
birt: ABT 1832
deat: ?
marr: 25 Jan 1854
plac: Hamilton County, Florida
 
 Elizabeth Jackson 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Maxwell Jackson Dr.|Dr.


James Maxwell , Jr. Jackson
birt: ABT 1866
deat: ?

 
 James Maxwell Jackson Dr.|Dr. 
birt: ABT 1836
deat: ?


Mary Glenn Shands
marr: ABT 1864
birt: 16 Jan 1838
plac: Spartanburg County, SC
deat: 30 Mar 1907
plac: Bronson, Florida

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Maxwell , Jr. Jackson

 
 James Maxwell Jackson Dr.|Dr. 
 birt: ABT 1836
deat: ?
marr: ABT 1864
 James Maxwell , Jr. Jackson 
birt: ABT 1866
deat: ?
 
  Augustine Shands Rev.|Rev. 
  birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 Mary Glenn Shands 
birt: 16 Jan 1838
plac: Spartanburg County, SC
deat: 30 Mar 1907
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1864
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Sarah Clark Glenn 
birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHenry P. , Sr. Jackson


Fannie Jackson
birt: ABT 1869
deat: ?


< Henry P. , Jr. Jackson
birt: ABT 1873
deat: ?


Oscar J. Jackson
birt: BEF 1875
deat: ?


Edgar P. Jackson
birt: ABT 1876
deat: ?

 
 Henry P. , Sr. Jackson 
birt: ABT 1842
deat: ?


Martha Faye Shands
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
birt: 10 Oct 1844
plac: Spartanburg County, SC
deat: 4 Dec 1881
plac: Bronson, Florida

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFannie Jackson

 
 Henry P. , Sr. Jackson 
 birt: ABT 1842
deat: ?
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 Fannie Jackson 
birt: ABT 1869
deat: ?
 
  Augustine Shands Rev.|Rev. 
  birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 Martha Faye Shands 
birt: 10 Oct 1844
plac: Spartanburg County, SC
deat: 4 Dec 1881
plac: Bronson, Florida
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Sarah Clark Glenn 
birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHenry P. , Jr. Jackson

 
 Henry P. , Sr. Jackson 
 birt: ABT 1842
deat: ?
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 Henry P. , Jr. Jackson 
birt: ABT 1873
deat: ?


Clarissa Jones
marr:
birt: ABT 1875
deat: ?
 
  Augustine Shands Rev.|Rev. 
  birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 Martha Faye Shands 
birt: 10 Oct 1844
plac: Spartanburg County, SC
deat: 4 Dec 1881
plac: Bronson, Florida
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Sarah Clark Glenn 
birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexClarissa Jones

 
 Clarissa Jones 
birt: ABT 1875
deat: ?


Henry P. , Jr. Jackson
marr:
birt: ABT 1873
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexOscar J. Jackson

 
 Henry P. , Sr. Jackson 
 birt: ABT 1842
deat: ?
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 Oscar J. Jackson 
birt: BEF 1875
deat: ?
 
  Augustine Shands Rev.|Rev. 
  birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 Martha Faye Shands 
birt: 10 Oct 1844
plac: Spartanburg County, SC
deat: 4 Dec 1881
plac: Bronson, Florida
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Sarah Clark Glenn 
birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEdgar P. Jackson

 
 Henry P. , Sr. Jackson 
 birt: ABT 1842
deat: ?
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 Edgar P. Jackson 
birt: ABT 1876
deat: ?
 
  Augustine Shands Rev.|Rev. 
  birt: ABT 1802
deat: ?
marr: ABT 1829
 Martha Faye Shands 
birt: 10 Oct 1844
plac: Spartanburg County, SC
deat: 4 Dec 1881
plac: Bronson, Florida
marr: 17 Sep 1867
plac: Levy County, Florida
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Sarah Clark Glenn 
birt: ABT 14 Aug 1804
plac: Union County, South Carolina
deat: Oct 1878
plac: Bronson, Florida
marr: ABT 1829
 
 Elizabeth Wright
birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexE.O.R. Sims


Elizabeth "Bettie" Sims
birt: ABT 1850
deat: ?


Mary Sims
birt: ABT 1852
deat: ?


Thomas A. Sims
birt: ABT 1854
deat: ?


Georgia Sims
birt: ABT 1856
deat: ?

 
 E.O.R. Sims 
birt: ABT 1826
deat: ?


Susannah Moorman Glenn
marr: ABT 1848
birt: Oct 1828
plac: South Carolina
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth "Bettie" Sims

 
 E.O.R. Sims 
 birt: ABT 1826
deat: ?
marr: ABT 1848
 Elizabeth "Bettie" Sims 
birt: ABT 1850
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Susannah Moorman Glenn 
birt: Oct 1828
plac: South Carolina
deat: ?
marr: ABT 1848
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Sims

 
 E.O.R. Sims 
 birt: ABT 1826
deat: ?
marr: ABT 1848
 Mary Sims 
birt: ABT 1852
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Susannah Moorman Glenn 
birt: Oct 1828
plac: South Carolina
deat: ?
marr: ABT 1848
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexThomas A. Sims

 
 E.O.R. Sims 
 birt: ABT 1826
deat: ?
marr: ABT 1848
 Thomas A. Sims 
birt: ABT 1854
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Susannah Moorman Glenn 
birt: Oct 1828
plac: South Carolina
deat: ?
marr: ABT 1848
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorgia Sims

 
 E.O.R. Sims 
 birt: ABT 1826
deat: ?
marr: ABT 1848
 Georgia Sims 
birt: ABT 1856
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Susannah Moorman Glenn 
birt: Oct 1828
plac: South Carolina
deat: ?
marr: ABT 1848
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexColeman Philip Carlisle


< William Coleman Carlisle
birt: Nov 1863
deat: 17 Dec 1922
marr: 8 Dec 1895


< James Thomas "Tom" Carlisle
birt: 18 Feb 1854
deat: 17 Jan 1926
marr: ABT 1876


Mary Alice Carlisle
birt: 18 Jun 1858
deat: ?


< Julia Glenn "Glennie" Carlisle
birt: 28 Jun 1868
plac: Winston County, MS
deat: 23 Sep 1950
plac: Union, MS
marr: 25 Nov 1886
plac: Lambtown, east of Courtland, MS


< Robert Gideon Anderson Carlisle
birt: 29 Aug 1873
deat: 22 Dec 1935
plac: Longview, MS
marr: ABT 1900
marr: Sep 1916

 
 Coleman Philip Carlisle 
birt: ABT 1831
deat: ?


Cecily Jane Glenn
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
birt: 29 Dec 1833
plac: near Spartanburg, South Carolina
deat: 12 Jan 1910

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Thomas "Tom" Carlisle


< Malissa Ann Carlisle
birt: Private


< Bettie Lee Carlisle
birt: Private


< Robert Lawson Carlisle
birt: Private
marr: Private


< Mary Jane "Mamie" Carlisle
birt: 11 Oct 1879
plac: near Oakland, MS
deat: ?


< Jesse Coleman Carlisle
birt: 26 May 1882
deat: 2 Apr 1957
marr: 23 Jan 1910


< Lou Ella Glenn Carlisle
birt: 8 Feb 1886
deat: 18 Sep 1964
marr: 1 Feb 1903


< James Thomas , Jr. Carlisle
birt: 7 Jan 1888
plac: Yalabusha County, MS
deat: ?
marr: 30 Jun 1912


< Willie Maude Carlisle
birt: 30 Dec 1889
deat: 31 Mar 1961
plac: Marks, MS
marr: 9 Jan 1913


< Maggie Ola Carlisle
birt: 22 May 1892
deat: ?
marr: 4 Jan 1912

 
 Coleman Philip Carlisle 
 birt: ABT 1831
deat: ?
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 James Thomas "Tom" Carlisle 
birt: 18 Feb 1854
deat: 17 Jan 1926


Jessie Ann Lawson
marr: ABT 1876
birt: ABT 1856
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Cecily Jane Glenn 
birt: 29 Dec 1833
plac: near Spartanburg, South Carolina
deat: 12 Jan 1910
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Coleman Carlisle


< Coleman Booker Carlisle
birt: 27 May 1897
deat: 7 Feb 1943


< Robert Clifton Carlisle
birt: 25 Jun 1901
deat: 9 Aug 1950
marr: Private


< Mary Pearl Carlisle
birt: 4 Sep 1904
deat: 19 Jun 1932
marr: Private

 
 Coleman Philip Carlisle 
 birt: ABT 1831
deat: ?
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 William Coleman Carlisle 
birt: Nov 1863
deat: 17 Dec 1922


Ellen Booker Starnes
marr: 8 Dec 1895
birt: ABT 1865
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Cecily Jane Glenn 
birt: 29 Dec 1833
plac: near Spartanburg, South Carolina
deat: 12 Jan 1910
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJulia Glenn "Glennie" Carlisle


< Minton Anderson Holloway
birt: 22 Jan 1888
plac: Beat #4
deat: 23 Jan 1979
marr: 23 Dec 1908


< Walter William Holloway
birt: 27 Dec 1890
deat: 19 Oct 1961
plac: Greenwood, MS
marr: 9 Jun 1926


< Victor Horne Holloway
birt: 7 Dec 1894
deat: 3 Dec 1987
plac: Oxford-Lafayette Med Center
marr: 20 Jun 1920
plac: Courtland Presb Ch, Courtland, MS


< Christine Orado Holloway
birt: 11 Feb 1897
deat: 7 Nov 1965
marr: 6 Aug 1925
plac: Greenwood, MS

 
 Coleman Philip Carlisle 
 birt: ABT 1831
deat: ?
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 Julia Glenn "Glennie" Carlisle 
birt: 28 Jun 1868
plac: Winston County, MS
deat: 23 Sep 1950
plac: Union, MS


Edward Horne Holloway
marr: 25 Nov 1886
plac: Lambtown, east of Courtland, MS
birt: ABT 1864
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Cecily Jane Glenn 
birt: 29 Dec 1833
plac: near Spartanburg, South Carolina
deat: 12 Jan 1910
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRobert Gideon Anderson Carlisle


< Clyde Cloud Carlisle
birt: Private
marr: Private


James Edward Carlisle
birt: 1911
deat: 1912


William Anderson Carlisle
birt: 24 Feb 1906
deat: 1918


John Gideon Carlisle
birt: 24 Sep 1910
deat: 23 Aug 1961

 
 Coleman Philip Carlisle 
 birt: ABT 1831
deat: ?
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 Robert Gideon Anderson Carlisle 
birt: 29 Aug 1873
deat: 22 Dec 1935
plac: Longview, MS


Jessie Cloud Starnes
marr: ABT 1900
birt: ABT 1875
deat: ?


Martha Louise Hull
marr: Sep 1916
birt: ABT 1880
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Cecily Jane Glenn 
birt: 29 Dec 1833
plac: near Spartanburg, South Carolina
deat: 12 Jan 1910
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Alice Carlisle

 
 Coleman Philip Carlisle 
 birt: ABT 1831
deat: ?
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 Mary Alice Carlisle 
birt: 18 Jun 1858
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Cecily Jane Glenn 
birt: 29 Dec 1833
plac: near Spartanburg, South Carolina
deat: 12 Jan 1910
marr: 9 Mar 1853
plac: Singleton, MS
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Date of birth was miskeyed as June 18, 1958, no death date. I don't know if it's supposed to be 1858 or not. Most likely.


Elizabeth Alice Johnson


Thomas Alexander III Glenn
birt: 8 Dec 1867
plac: Singleton, MS
deat: 22 Sep 1910


< Regina Elizabeth Glenn
birt: 18 Apr 1870
plac: Singleton, MS
deat: 22 Aug 1959
plac: Beth Eden, MS
marr: 9 Jan 1894


< Daniel Henry Glenn
birt: 11 Sep 1872
plac: Singleton, MS
deat: 22 Oct 1960
marr: 2 Feb 1895


Robert E. Glenn
birt: 15 Jan 1875
plac: Singleton, MS
deat: 3 Jan 1877


< William Edwin Glenn
birt: 16 Jan 1878
plac: Singleton, MS
deat: 1 Mar 1964
marr: 8 Jul 1906


< Minnie Ravelle Glenn
birt: 17 Mar 1880
plac: Singleton, MS
deat: 28 Oct 1938
marr: 23 Dec 1896

 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?


Daniel Osgood Mays Glenn
marr: 26 Oct 1865
birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexThomas Alexander III Glenn

 
 William Coleman Glenn
 birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Alexander Glenn 
 birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Osgood Mays Glenn 
 birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923
marr: 26 Oct 1865
 
  Regina Wiles Farr 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
 Thomas Alexander III Glenn 
birt: 8 Dec 1867
plac: Singleton, MS
deat: 22 Sep 1910
 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?
marr: 26 Oct 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRegina Elizabeth Glenn


< Minnie Beatrice Kinard
birt: 23 Dec 1885
deat: Aug 1980
plac: Hudson, Wisconsin
marr: ABT 1905


Anita Irene Kinard
birt: 10 Nov 1895
plac: Beth Eden, MS
deat: ?

 
 William Coleman Glenn
 birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Alexander Glenn 
 birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Osgood Mays Glenn 
 birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923
marr: 26 Oct 1865
 
  Regina Wiles Farr 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
 Regina Elizabeth Glenn 
birt: 18 Apr 1870
plac: Singleton, MS
deat: 22 Aug 1959
plac: Beth Eden, MS


John Jefferson (Hoke) Kinard
marr: 9 Jan 1894
birt: ABT 1868
deat: ?
 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?
marr: 26 Oct 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDaniel Henry Glenn


< Elsie Delilah Glenn
birt: Jul 1896
deat: ?


Infant Daughter Glenn
birt: Jul 1896
deat: Jul 1896


< Mary Estelle Glenn
birt: 24 Aug 1898
plac: Louisville, MS
deat: Mar 1984
marr: 23 Sep 1917


Daisy Sue Glenn
birt: 18 Apr 1900
plac: Loakfoma, MS
deat: Mar 1984


< Mazie Lou Glenn
birt: 18 Apr 1900
deat: ?
marr: Private
marr: Private


< John Daniel (J. D) Glenn
birt: 16 Oct 1905
deat: 25 Apr 1965


< Laura Mae Glenn
birt: 29 Aug 1908
deat: Aug 1979
plac: Corinth, Misissippi
marr: ABT 1928

 
 William Coleman Glenn
 birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Alexander Glenn 
 birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Osgood Mays Glenn 
 birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923
marr: 26 Oct 1865
 
  Regina Wiles Farr 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
 Daniel Henry Glenn 
birt: 11 Sep 1872
plac: Singleton, MS
deat: 22 Oct 1960


Laura Etta Spence
marr: 2 Feb 1895
birt: ABT 1874
deat: ?
 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?
marr: 26 Oct 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRobert E. Glenn

 
 William Coleman Glenn
 birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Alexander Glenn 
 birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Osgood Mays Glenn 
 birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923
marr: 26 Oct 1865
 
  Regina Wiles Farr 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
 Robert E. Glenn 
birt: 15 Jan 1875
plac: Singleton, MS
deat: 3 Jan 1877
 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?
marr: 26 Oct 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Edwin Glenn

 
 William Coleman Glenn
 birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Alexander Glenn 
 birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Osgood Mays Glenn 
 birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923
marr: 26 Oct 1865
 
  Regina Wiles Farr 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
 William Edwin Glenn 
birt: 16 Jan 1878
plac: Singleton, MS
deat: 1 Mar 1964


Maggie Emma Murphy
marr: 8 Jul 1906
birt: ABT 1880
deat: ?
 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?
marr: 26 Oct 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMaggie Emma Murphy

 
 Maggie Emma Murphy 
birt: ABT 1880
deat: ?


William Edwin Glenn
marr: 8 Jul 1906
birt: 16 Jan 1878
plac: Singleton, MS
deat: 1 Mar 1964

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMinnie Ravelle Glenn


< Pearl Elizabeth Edwards
birt: Private
marr: Private


Daniel Robert Edwards
birt: 18 Oct 1900
plac: Beth Eden, MS
deat: ?

 
 William Coleman Glenn
 birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Thomas Alexander Glenn 
 birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
  Elizabeth Wright
 birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Osgood Mays Glenn 
 birt: 1844
plac: South Carolina
deat: 4 Sep 1923
marr: 26 Oct 1865
 
  Regina Wiles Farr 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
 Minnie Ravelle Glenn 
birt: 17 Mar 1880
plac: Singleton, MS
deat: 28 Oct 1938


Robert Milton Edwards
marr: 23 Dec 1896
birt: ABT 1878
deat: ?
 
 Elizabeth Alice Johnson 
birt: ABT 1846
deat: ?
marr: 26 Oct 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoseph Johnson


< Julia Glenn Johnson
birt: 23 Nov 1866
plac: Singleton, MS
deat: 21 Apr 1955
marr: 3 Oct 1912


Laura Alice Johnson
birt: 10 Nov 1869
plac: Singleton, MS
deat: 7 Sep 1885


Joseph Elliott Johnson
birt: 12 Dec 1872
plac: Yalobusha County, MS
deat: 31 Aug 1956


Robert Alexander Johnson
birt: 20 Jul 1876
plac: Yalobusha County, MS
deat: 28 Oct 1885


Alonzo Brown Johnson
birt: 21 Apr 1879
plac: Yalobusha County, MS
deat: Jul 1975


< Charles Edward Johnson
birt: 30 Sep 1882
plac: Yalobusha County, MS
deat: 21 Nov 1952


< Daniel Rupert Johnson
birt: 23 Nov 1887
plac: Panola County, MS
deat: 15 Mar 1977

 
 Joseph Johnson 
birt: ABT 1845
deat: ?


Georgia Anna Elliott Bowker Glenn
marr: 25 Jan 1866
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJulia Glenn Johnson

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Julia Glenn Johnson 
birt: 23 Nov 1866
plac: Singleton, MS
deat: 21 Apr 1955


Angus T. Robison
marr: 3 Oct 1912
birt: ABT 1864
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAngus T. Robison

 
 Angus T. Robison 
birt: ABT 1864
deat: ?


Julia Glenn Johnson
marr: 3 Oct 1912
birt: 23 Nov 1866
plac: Singleton, MS
deat: 21 Apr 1955

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLaura Alice Johnson

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Laura Alice Johnson 
birt: 10 Nov 1869
plac: Singleton, MS
deat: 7 Sep 1885
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoseph Elliott Johnson

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Joseph Elliott Johnson 
birt: 12 Dec 1872
plac: Yalobusha County, MS
deat: 31 Aug 1956
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRobert Alexander Johnson

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Robert Alexander Johnson 
birt: 20 Jul 1876
plac: Yalobusha County, MS
deat: 28 Oct 1885
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAlonzo Brown Johnson

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Alonzo Brown Johnson 
birt: 21 Apr 1879
plac: Yalobusha County, MS
deat: Jul 1975
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCharles Edward Johnson

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Charles Edward Johnson 
birt: 30 Sep 1882
plac: Yalobusha County, MS
deat: 21 Nov 1952


Ethel Ingram
marr:
birt: ABT 1884
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEthel Ingram

 
 Ethel Ingram 
birt: ABT 1884
deat: ?


Charles Edward Johnson
marr:
birt: 30 Sep 1882
plac: Yalobusha County, MS
deat: 21 Nov 1952

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDaniel Rupert Johnson


< Annie-Glenn Johnson
birt: Private
marr: Private

 
 Joseph Johnson 
 birt: ABT 1845
deat: ?
marr: 25 Jan 1866
 Daniel Rupert Johnson 
birt: 23 Nov 1887
plac: Panola County, MS
deat: 15 Mar 1977


Annie Dickins
marr:
birt: ABT 1889
deat: ?
 
  William Coleman Glenn
  birt: 16 May 1761
plac: Virginia
deat: 18 Apr 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
  Thomas Alexander Glenn 
  birt: 27 Nov 1806
plac: South Carolina
deat: 1882
plac: Mississippi
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina
marr: 15 Sep 1859
 
   Elizabeth Wright
  birt: 19 May 1769
deat: 11 Jun 1854
plac: Union County, South Carolina
marr: 13 Jul 1788
plac: Cumberland County, Virginia
 Georgia Anna Elliott Bowker Glenn 
birt: 19 Sep 1847
plac: South Carolina
deat: 20 Jan 1935
marr: 25 Jan 1866
 
 Regina Wiles Farr 
birt: ABT 1808
deat: ?
marr: 8 May 1827
plac: Union County, South Carolina

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index