Banner - Ancestry.com

??? Smith

 
 ??? Smith 
birt: ABT 1796
deat: ?


Elizabeth Collier
marr:
birt: ABT 1798
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Conway

 
 ??? Conway 
birt: ABT 1807
deat: ?


Sarah G. Collier
marr:
birt: ABT 1809
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Williams

 
 ??? Williams 
birt: ABT 1809
deat: ?


Eliza Collier
marr:
birt: ABT 1811
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Sharp

 
 ??? Sharp 
birt: ABT 1811
deat: ?


Lucy Collier
marr:
birt: ABT 1813
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Smizer

 
 ??? Smizer 
birt: ABT 1813
deat: ?


Margaret Collier
marr:
birt: ABT 1815

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGuilemus "Elmus" , Jr. Coleman


James W. Coleman
birt: ABT 1815
deat: ?


Alexander Elmus Coleman
birt: ABT 1822
deat: ?


< John Baptist Coleman
birt: 7 Mar 1813
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 19 Jan 1892
plac: Ballsville, Virginia
marr: 22 Dec 1841


< Virgil Coleman
birt: 4 Mar 1817
deat: ?


Ann Rebecca Coleman
birt: 10 Aug 1820
deat: ABT 1820


< Judith Coleman
birt: 4 Jan 1827
plac: Cumberland County, Virginia
deat: ?
marr: 5 Sep 1855


< David M. , CSA Coleman
birt: 13 Mar 1832
deat: 18 Oct 1864
marr: 6 May 1857


< Josiah Coleman
birt: 28 Mar 1835
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 13 Jan 1893
plac: Cumberland County, Virginia
marr: 2 Feb 1859


< Marietta Coleman
birt: 2 Jan 1837
deat: ?
marr: 4 Jan 1860


< Nannie T. Coleman
birt: 15 Nov 1839
deat: 23 Apr 1870
marr: 12 Dec 1866

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Guilemus "Elmus" , Jr. Coleman 
birt: 1 Feb 1783
deat: 22 Oct 1856


Ann Garnett Guthrie
marr: Jul 1812
birt: 24 Sep 1781
deat: BEF 1826


Nancy Turner Guthrie
marr: 20 Mar 1826
birt: 30 Mar 1806
deat: 4 Jul 1878
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames C. Coleman

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 James C. Coleman 
birt: ABT 1794
plac: Virginia
deat: ?
plac: Tennessee


Nancy Wright
marr: 6 Oct 1818
plac: Cumberland County, Virginia
birt: ABT 1798
plac: Virginia
deat: ?
plac: Tennessee
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn L. Stanback Coleman


< Ann Rebecca Coleman
birt: 14 Nov 1823
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?
marr: 2 Nov 1842


< Eleanor Turner "Ellen" Coleman
birt: 15 May 1826
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?
marr: 5 Nov 1843


Susannah B. Coleman
birt: 25 Jan 1828
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 30 Jul 1889


Arriannah Cunningham Coleman
birt: 4 Jan 1831
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 10 Apr 1910


John Randolph Coleman
birt: 18 Oct 1833
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 3 Sep 1918
plac: Buckingham County, Virginia


Sarah Howard Coleman
birt: 25 Oct 1835
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 30 Jul 1892


James Elmus Coleman
birt: 30 Apr 1838
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 24 Jul 1838
plac: Buckingham County, Virginia

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 John L. Stanback Coleman 
birt: 2 Aug 1791
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 3 Apr 1864
plac: Buckingham County, Virginia


Sarah Howard White
marr: 31 Oct 1822
birt: Sep 1804
deat: ?
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah "Sally" Coleman

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Sarah "Sally" Coleman 
birt: ABT 1785
deat: ?


Thomas Coleman
marr:
birt: ABT 1783
deat: ?
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEdward Turner Coleman


Jane Coleman
birt: ABT 1811
deat: ?


Charles Coleman
birt: ABT 1813
deat: ?


Sarah Coleman
birt: ABT 1815
deat: ?

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Edward Turner Coleman 
birt: ABT 1787
deat: ?


Sarah H. Ballow
marr: 17 Mar 1809
plac: Cumberland County, Virginia
birt: ABT 1789
deat: ?
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEleanor Coleman

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Eleanor Coleman 
birt: ABT 1789
deat: ?


John R. Apperson
marr:
birt: ABT 1787
deat: ?
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAnn Garnett Guthrie


< Sarah Howard White
birt: Sep 1804
deat: ?
marr: 31 Oct 1822


James W. Coleman
birt: ABT 1815
deat: ?


Alexander Elmus Coleman
birt: ABT 1822
deat: ?


< John Baptist Coleman
birt: 7 Mar 1813
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 19 Jan 1892
plac: Ballsville, Virginia
marr: 22 Dec 1841


< Virgil Coleman
birt: 4 Mar 1817
deat: ?


Ann Rebecca Coleman
birt: 10 Aug 1820
deat: ABT 1820

 
 Ann Garnett Guthrie 
birt: 24 Sep 1781
deat: BEF 1826


James White
marr: 29 Dec 1803
birt: ABT 1775
deat: BEF 1812


Guilemus "Elmus" , Jr. Coleman
marr: Jul 1812
birt: 1 Feb 1783
deat: 22 Oct 1856

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames White


< Sarah Howard White
birt: Sep 1804
deat: ?
marr: 31 Oct 1822

 
 James White 
birt: ABT 1775
deat: BEF 1812


Ann Garnett Guthrie
marr: 29 Dec 1803
birt: 24 Sep 1781
deat: BEF 1826

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNancy Turner Guthrie


< Judith Coleman
birt: 4 Jan 1827
plac: Cumberland County, Virginia
deat: ?
marr: 5 Sep 1855


< David M. , CSA Coleman
birt: 13 Mar 1832
deat: 18 Oct 1864
marr: 6 May 1857


< Josiah Coleman
birt: 28 Mar 1835
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 13 Jan 1893
plac: Cumberland County, Virginia
marr: 2 Feb 1859


< Marietta Coleman
birt: 2 Jan 1837
deat: ?
marr: 4 Jan 1860


< Nannie T. Coleman
birt: 15 Nov 1839
deat: 23 Apr 1870
marr: 12 Dec 1866

 
 William ÒBuckÓ Guthrie 
 birt: 24 Sep 1781
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 1848
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1803
 Nancy Turner Guthrie 
birt: 30 Mar 1806
deat: 4 Jul 1878


Guilemus "Elmus" , Jr. Coleman
marr: 20 Mar 1826
birt: 1 Feb 1783
deat: 22 Oct 1856
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
  Guilelmus Coleman 
  birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
   Elizabeth Poindexter
  birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Elizabeth Coleman 
birt: 25 Aug 1783
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 1859
plac: Buckingham County, Virginia
marr: ABT 1803
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBenjamin Coleman


Eleanora Coleman
birt: ABT 1815
deat: ?


Amanda Coleman
birt: ABT 1818
deat: ?

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Benjamin Coleman 
birt: ABT 1793
deat: ?


Sally Apperson
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia
birt: ABT 1795
deat: ?
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Coleman


< Louzannie Garnet Guthrie
birt: 14 Apr 1804
plac: Cumberland County, Virginia
deat: ?


< Nancy Turner Guthrie
birt: 30 Mar 1806
deat: 4 Jul 1878
marr: 20 Mar 1826


< Edward T. Guthrie
birt: 9 Feb 1808
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 6 Apr 1853


< William Poindexter Guthrie
birt: 29 Sep 1810
deat: 11 Aug 1893
marr: 30 Sep 1833
plac: Cumberland County, Virginia


< Elizabeth Eleanor Guthrie
birt: 9 Jun 1813
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?


John James Guthrie
birt: 4 Nov 1817
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 4 Mar 1892
plac: Buckingham County, Virginia

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Elizabeth Coleman 
birt: 25 Aug 1783
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 1859
plac: Buckingham County, Virginia


William ÒBuckÓ Guthrie
marr: ABT 1803
birt: 24 Sep 1781
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 1848
plac: Cumberland County, Virginia
 
 Eleanor Turner 
birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam ÒBuckÓ Guthrie


< Louzannie Garnet Guthrie
birt: 14 Apr 1804
plac: Cumberland County, Virginia
deat: ?


< Nancy Turner Guthrie
birt: 30 Mar 1806
deat: 4 Jul 1878
marr: 20 Mar 1826


< Edward T. Guthrie
birt: 9 Feb 1808
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 6 Apr 1853


< William Poindexter Guthrie
birt: 29 Sep 1810
deat: 11 Aug 1893
marr: 30 Sep 1833
plac: Cumberland County, Virginia


< Elizabeth Eleanor Guthrie
birt: 9 Jun 1813
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?


John James Guthrie
birt: 4 Nov 1817
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 4 Mar 1892
plac: Buckingham County, Virginia

 
 William ÒBuckÓ Guthrie 
birt: 24 Sep 1781
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 1848
plac: Cumberland County, Virginia


Elizabeth Coleman
marr: ABT 1803
birt: 25 Aug 1783
plac: Cumberland County, Virginia
deat: 1859
plac: Buckingham County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNancy Wright

 
 Nancy Wright 
birt: ABT 1798
plac: Virginia
deat: ?
plac: Tennessee


James C. Coleman
marr: 6 Oct 1818
plac: Cumberland County, Virginia
birt: ABT 1794
plac: Virginia
deat: ?
plac: Tennessee

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah Howard White


< Ann Rebecca Coleman
birt: 14 Nov 1823
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?
marr: 2 Nov 1842


< Eleanor Turner "Ellen" Coleman
birt: 15 May 1826
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?
marr: 5 Nov 1843


Susannah B. Coleman
birt: 25 Jan 1828
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 30 Jul 1889


Arriannah Cunningham Coleman
birt: 4 Jan 1831
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 10 Apr 1910


John Randolph Coleman
birt: 18 Oct 1833
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 3 Sep 1918
plac: Buckingham County, Virginia


Sarah Howard Coleman
birt: 25 Oct 1835
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 30 Jul 1892


James Elmus Coleman
birt: 30 Apr 1838
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 24 Jul 1838
plac: Buckingham County, Virginia

 
 James White 
 birt: ABT 1775
deat: BEF 1812
marr: 29 Dec 1803
 Sarah Howard White 
birt: Sep 1804
deat: ?


John L. Stanback Coleman
marr: 31 Oct 1822
birt: 2 Aug 1791
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 3 Apr 1864
plac: Buckingham County, Virginia
 
 Ann Garnett Guthrie 
birt: 24 Sep 1781
deat: BEF 1826
marr: 29 Dec 1803
marr: Jul 1812

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEleanor Turner "Ellen" Coleman


< Caleb B. Goodman
birt: Oct 1844
plac: Ballsville, Virginia
deat: 17 Jan 1925
plac: Cumberland County, Virginia
marr: 28 Oct 1872
plac: Cumberland County, Virginia


Sarah E. Goodman
birt: ABT 1846
plac: Ballsville, Virginia
deat: AFT 1880
plac: Powhatan County, Virginia


Charles Goodman
birt: Feb 1850
plac: Ballsville, Virginia
deat: 16 Jun 1854
plac: Ballsville, Virginia


William Goodman
birt: ABT 1852
plac: Ballsville, Virginia
deat: ?


Ellen B. Goodman
birt: Jun 1854
plac: Ballsville, Virginia
deat: AFT 1880


< Virgil C. Goodman
birt: ABT 1859
plac: Powhatan County, Virginia
deat: AFT 1920
plac: Richmond, Virginia
marr: 29 Dec 1886
plac: Amelia County, Virginia


Samuel Goodman
birt: Oct 1859
plac: Ballsville, Virginia
deat: BEF 1870


Belinda C. Goodman
birt: ABT 1857
deat: ?


Nancy L. Goodman
birt: BEF 1860
plac: Powhatan County, Virginia
deat: AFT 1880


< John Bentley Goodman
birt: ABT 1850
plac: Powhatan County, Virginia
deat: ?
plac: Cumberland County, Virginia
marr: 15 Oct 1889
plac: Cumberland County, Virginia


< Nevada M. Goodman
birt: ABT 1865
deat: ?
marr: 1 Sep 1891
plac: Richmond County, Virginia


Virginia B. Goodman
birt: ABT 1860
plac: Powhatan County, Virginia
deat: AFT 1880


Harry H. Goodman
birt: 1852
plac: Ballsville, Virginia
deat: ?


< Valentine T. Goodman
birt: 14 Jan 1852
plac: Ballsville, Virginia
deat: 14 Jan 1924
plac: Richmond, Virginia
marr: 16 Apr 1891
plac: Richmond, Virginia


< Littleton D. Goodman
birt: 18 Dec 1856
plac: Ballsville, Virginia
deat: 5 Apr 1914
plac: Richmond, Virginia
marr: 11 Dec 1879
plac: Powhatan County, Virginia

 
 Thomas Coleman
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 John L. Stanback Coleman 
 birt: 2 Aug 1791
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 3 Apr 1864
plac: Buckingham County, Virginia
marr: 31 Oct 1822
 
  Eleanor Turner 
 birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 Eleanor Turner "Ellen" Coleman 
birt: 15 May 1826
plac: Buckingham County, Virginia
deat: ?


Littleton B. Goodman
marr: 5 Nov 1843
birt: ABT 1824
deat: ?
 
  James White 
  birt: ABT 1775
deat: BEF 1812
marr: 29 Dec 1803
 Sarah Howard White 
birt: Sep 1804
deat: ?
marr: 31 Oct 1822
 
 Ann Garnett Guthrie 
birt: 24 Sep 1781
deat: BEF 1826
marr: 29 Dec 1803
marr: Jul 1812

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSusannah B. Coleman

 
 Thomas Coleman
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 John L. Stanback Coleman 
 birt: 2 Aug 1791
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 3 Apr 1864
plac: Buckingham County, Virginia
marr: 31 Oct 1822
 
  Eleanor Turner 
 birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 Susannah B. Coleman 
birt: 25 Jan 1828
plac: Buckingham County, Virginia
deat: 30 Jul 1889
 
  James White 
  birt: ABT 1775
deat: BEF 1812
marr: 29 Dec 1803
 Sarah Howard White 
birt: Sep 1804
deat: ?
marr: 31 Oct 1822
 
 Ann Garnett Guthrie 
birt: 24 Sep 1781
deat: BEF 1826
marr: 29 Dec 1803
marr: Jul 1812

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexThomas Coleman

 
 Thomas Coleman 
birt: ABT 1783
deat: ?


Sarah "Sally" Coleman
marr:
birt: ABT 1785
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah H. Ballow


Jane Coleman
birt: ABT 1811
deat: ?


Charles Coleman
birt: ABT 1813
deat: ?


Sarah Coleman
birt: ABT 1815
deat: ?

 
 Sarah H. Ballow 
birt: ABT 1789
deat: ?


Edward Turner Coleman
marr: 17 Mar 1809
plac: Cumberland County, Virginia
birt: ABT 1787
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn R. Apperson

 
 Jacob , Sr. Apperson 
 birt: ABT 1760
deat: ?
 John R. Apperson 
birt: ABT 1787
deat: ?


Eleanor Coleman
marr:
birt: ABT 1789
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSally Apperson


Eleanora Coleman
birt: ABT 1815
deat: ?


Amanda Coleman
birt: ABT 1818
deat: ?

 
 Jacob , Sr. Apperson 
 birt: ABT 1760
deat: ?
 Sally Apperson 
birt: ABT 1795
deat: ?


Benjamin Coleman
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia
birt: ABT 1793
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJacob , Sr. Apperson


< John R. Apperson
birt: ABT 1787
deat: ?
marr:


< Sally Apperson
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia

 
 Jacob , Sr. Apperson 
birt: ABT 1760
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEleanora Coleman

 
 Thomas Coleman
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Benjamin Coleman 
 birt: ABT 1793
deat: ?
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Eleanor Turner 
 birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 Eleanora Coleman 
birt: ABT 1815
deat: ?
 
  Jacob , Sr. Apperson 
  birt: ABT 1760
deat: ?
 Sally Apperson 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAmanda Coleman

 
 Thomas Coleman
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 Guilelmus Coleman 
 birt: 1756
plac: Cumberland County, Virginia
deat: BEF 29 May 1823
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 
  Elizabeth Poindexter
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 Benjamin Coleman 
 birt: ABT 1793
deat: ?
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Eleanor Turner 
 birt: 1760
deat: BEF 2 May 1828
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1782
plac: Probably Cumberland County, Virginia
 Amanda Coleman 
birt: ABT 1818
deat: ?
 
  Jacob , Sr. Apperson 
  birt: ABT 1760
deat: ?
 Sally Apperson 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: 24 Dec 1813
plac: Cumberland County, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Coleman


< Permines Coleman
birt: 1818
plac: Buckingham County, Virginia
deat: AFT 1870
marr: ABT 1840

 
 Daniel Coleman
 birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Thomas Coleman 
 birt: ABT 1719
deat: BEF 8 Aug 1769
marr: ABT 1745
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Permines Coleman 
 birt: ABT 1753
deat: BEF 1831
marr:
 
  Elizabeth Poindexter 
 birt: ABT 1721
deat: ?
marr: ABT 1745
 James Coleman 
birt: ABT 1785
deat: BEF 1840
 
 Martha "Patsy" ??? [Coleman] 
birt: ABT 1755
deat: ?
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

not on 1840 Census


Judith "Judah" Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Judith "Judah" Edwards 
birt: 1785
deat: 1854


John Reuben Witcher
marr: 16 Jun 1806
birt: ABT 1783
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDaniel C. Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Daniel C. Edwards 
birt: 1786
deat: ?


Elizabeth Eggleson
marr: 17 Dec 1812
birt: ABT 1788
deat: BEF 1821


Jane Dalton
marr: 8 Feb 1821
plac: Pittsylvania County, Virginia
birt: ABT 1795
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGideon Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Gideon Edwards 
birt: 1788
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 George Edwards 
birt: 1790
deat: ?


Judith Edwards
marr: 26 Dec 1810
birt: ABT 1792
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPolly Edwards Dolly Coleman

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Polly Edwards Dolly Coleman 
birt: ABT 1792
deat: ?


John Thompson
marr:
birt: ABT 1790
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth "Betsy" Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Elizabeth "Betsy" Edwards 
birt: 1794
deat: 1839


Ashford T. Keen
marr:
birt: ABT 1792
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNancy Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Nancy Edwards 
birt: ABT 1798
deat: ?


Abner Bennett
marr:
birt: ABT 1796
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 William Edwards 
birt: 1796
deat: ?


Frances ??? [Edwards]
marr:
birt: ABT 1798
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGilly Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Gilly Edwards 
birt: ABT 1800
deat: 1839


David S. Keen
marr:
birt: ABT 1798
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Edwards

 
 William Edwards 
 birt: ABT 1726
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 Daniel Coleman Edwards 
 birt: ABT 1752
deat: 23 Nov 1832
plac: Pittsylvania County, Virginia
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Grizzell Coleman 
 birt: ABT 1728
deat: ?
marr: 27 Mar 1750
plac: Cumberland County, Virginia
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 John Edwards 
birt: 1806
deat: ?


Frances ??? [Edwards]
marr:
birt: ABT 1808
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Reuben Witcher

 
 John Reuben Witcher 
birt: ABT 1783
deat: ?


Judith "Judah" Edwards
marr: 16 Jun 1806
birt: 1785
deat: 1854

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Eggleson

 
 Elizabeth Eggleson 
birt: ABT 1788
deat: BEF 1821


Daniel C. Edwards
marr: 17 Dec 1812
birt: 1786
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJane Dalton

 
 Jane Dalton 
birt: ABT 1795
deat: ?


Daniel C. Edwards
marr: 8 Feb 1821
plac: Pittsylvania County, Virginia
birt: 1786
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJudith Edwards

 
 Judith Edwards 
birt: ABT 1792
deat: ?


George Edwards
marr: 26 Dec 1810
birt: 1790
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Thompson

 
 John Thompson 
birt: ABT 1790
deat: ?


Polly Edwards Dolly Coleman
marr:
birt: ABT 1792
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAshford T. Keen

 
 Ashford T. Keen 
birt: ABT 1792
deat: ?


Elizabeth "Betsy" Edwards
marr:
birt: 1794
deat: 1839

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAbner Bennett

 
 Abner Bennett 
birt: ABT 1796
deat: ?


Nancy Edwards
marr:
birt: ABT 1798
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFrances ??? [Edwards]

 
 Frances ??? [Edwards] 
birt: ABT 1798
deat: ?


William Edwards
marr:
birt: 1796
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDavid S. Keen

 
 David S. Keen 
birt: ABT 1798
deat: ?


Gilly Edwards
marr:
birt: ABT 1800
deat: 1839

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFrances ??? [Edwards]

 
 Frances ??? [Edwards] 
birt: ABT 1808
deat: ?


John Edwards
marr:
birt: 1806
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCharles Glenn

 
 James Glenn
 birt: ABT 1706
deat: 1763
plac: Hanover County, Virginia
marr: ABT 1728
 Nehemiah Glenn 
 birt: ABT 1730
deat: 24 Nov 1777
marr:
 
  Hannah ??? [Glenn]
 birt: ABT 1708
deat: ?
marr: ABT 1728
 Peyton Glenn 
 birt: ABT 1755
plac: Prince Edward County, Virginia
deat: 5 Feb 1813
plac: Prince Edward County, Virginia
marr: ABT 1778
marr: 3 Oct 1809
 
   Daniel Coleman
   birt: ABT 1693
plac: King & Queen County, Virginia
deat: BEF 22 Jan 1770
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
  Ann Coleman 
 birt: ABT 1732
deat: ?
marr:
 
  Patience Elliot
 birt: ABT 1695
deat: BEF 26 Aug 1771
plac: Cumberland County, Virginia
marr: ABT 1713
 Charles Glenn 
birt: ABT 1790
plac: Prince Edward County, Virginia
deat: ?


Polly Hancock
marr: 4 Dec 1815
birt: ABT 1795
deat: ?
 
  Charles Venable 
  birt: ABT 1733
deat: ?
marr: ABT 1755
 Sarah Venable 
birt: 23 Jan 1758
deat: 15 Mar 1809
marr: ABT 1778
 
 Elizabeth Smith 
birt: ABT 1735
deat: ?
marr: ABT 1755

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index