Banner - Ancestry.com

David Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 David Chinn 
birt: 9 Mar 1828
deat: ?


Martha Short
marr:
birt: ABT 1830
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLewis Henry Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Lewis Henry Chinn 
birt: 15 Jan 1830
deat: 14 Jul 1831
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPenelope Ellen Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Penelope Ellen Chinn 
birt: 15 Jul 1831
deat: 20 Jan 1863


Frank Cooley Dr.|Dr.
marr:
birt: ABT 1829
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAddison Ball Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Addison Ball Chinn 
birt: 21 Feb 1833
deat: 11 Oct 1902


Lucy Howard
marr:
birt: ABT 1835
deat: ?


Fannie Runnyon
marr:
birt: 7 Jun 1850
deat: 30 Jun 1924
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 John Chinn 
birt: 1 Mar 1836
deat: 21 Apr 1837
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSusan Ann Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Susan Ann Chinn 
birt: 15 Jul 1838
deat: 15 May 1872


Shelby Kirtley
marr:
birt: ABT 1836
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHester Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Hester Chinn 
birt: 3 Apr 1840
deat: 29 Nov 1901


Joseph Trapp
marr:
birt: 9 Apr 1839
deat: 22 Nov 1877
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexClaude Chinn

 
 ??? Chinn
 birt: ABT 1750
deat: ?
 William Ball Chinn 
 birt: 14 Feb 1770
deat: 17 Feb 1830
marr: ABT 1794
 Joseph Graves Chinn Dr.|Dr. 
 birt: 1 Apr 1797
deat: 6 Sep 1891
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 22 Sep 1850
marr: 1877
 
   Joseph Thomas Graves
   birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Sally Graves 
 birt: ABT 1774
deat: 12 Feb 1832
marr: ABT 1794
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Claude Chinn 
birt: 14 Aug 1841
deat: ?


Nannie Pettit
marr:
birt: ABT 1843
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Barbara Garland Graves 
birt: 14 Sep 1802
deat: 14 Mar 1849
marr: 1 Jan 1821
plac: Fayette County, Kentucky
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn Parker Bowman

 
 John Parker Bowman 
birt: ABT 1819
deat: ?


Mary Elizabeth Chinn
marr: 25 Sep 1837
birt: 2 Nov 1821
deat: 25 Feb 1904

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNannie E. Shelby

 
 Nannie E. Shelby 
birt: ABT 1830
deat: ?


Joseph G. Chinn
marr: 1850
birt: ABT 1823
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFannie Waddell

 
 Fannie Waddell 
birt: ABT 1827
deat: ?


William Chinn
marr:
birt: 13 Feb 1825
deat: 7 Jul 1855

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBettie A. Buford

 
 Bettie A. Buford 
birt: ABT 1828
deat: ?


Benjamin Chinn
marr:
birt: 14 Aug 1826
deat: 11 Jan 1886

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMartha Short

 
 Martha Short 
birt: ABT 1830
deat: ?


David Chinn
marr:
birt: 9 Mar 1828
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFrank Cooley Dr.|Dr.

 
 Frank Cooley Dr.|Dr. 
birt: ABT 1829
deat: ?


Penelope Ellen Chinn
marr:
birt: 15 Jul 1831
deat: 20 Jan 1863

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLucy Howard

 
 Lucy Howard 
birt: ABT 1835
deat: ?


Addison Ball Chinn
marr:
birt: 21 Feb 1833
deat: 11 Oct 1902

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFannie Runnyon

 
 Fannie Runnyon 
birt: 7 Jun 1850
deat: 30 Jun 1924


Addison Ball Chinn
marr:
birt: 21 Feb 1833
deat: 11 Oct 1902

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexShelby Kirtley

 
 Shelby Kirtley 
birt: ABT 1836
deat: ?


Susan Ann Chinn
marr:
birt: 15 Jul 1838
deat: 15 May 1872

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoseph Trapp

 
 Joseph Trapp 
birt: 9 Apr 1839
deat: 22 Nov 1877


Hester Chinn
marr:
birt: 3 Apr 1840
deat: 29 Nov 1901

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNannie Pettit

 
 William B. Pettit 
 birt: 1812
deat: 1868
 Nannie Pettit 
birt: ABT 1843
deat: ?


Claude Chinn
marr:
birt: 14 Aug 1841
deat: ?
 
 Amanda Lamme 
birt: ABT 1814
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam B. Pettit


< Nannie Pettit
birt: ABT 1843
deat: ?
marr:

 
 William B. Pettit 
birt: 1812
deat: 1868


Amanda Lamme
marr:
birt: ABT 1814
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAmanda Lamme


< Nannie Pettit
birt: ABT 1843
deat: ?
marr:

 
 Amanda Lamme 
birt: ABT 1814
deat: ?


William B. Pettit
marr:
birt: 1812
deat: 1868

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoseph Allen


< Buford Early Allen Rev.|Rev.
birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822

 
 Joseph Allen 
birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825


Sarah Craig
marr: 5 Feb 1789
birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah Craig


< Buford Early Allen Rev.|Rev.
birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822

 
 Sarah Craig 
birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818


Joseph Allen
marr: 5 Feb 1789
birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Joseph Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 George Joseph Allen 
birt: 27 Mar 1824
deat: 31 Oct 1861


Barbara Jane Bush
marr: 5 Sep 1848
birt: Jan 1833
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBenjamin R. Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Benjamin R. Allen 
birt: 22 Jun 1826
deat: 27 Oct 1901


Ann Eliza Embry
marr: 2 Apr 1853
birt: ABT 1833
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Katherine Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Mary Katherine Allen 
birt: 21 Apr 1829
deat: 6 Oct 1900


Samuel Corn
marr: 26 Feb 1846
birt: ABT 1827
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBuford Nephtha Allen Dr.|Dr.

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Buford Nephtha Allen Dr.|Dr. 
birt: 27 Nov 1831
deat: 8 Jan 1865


Virginia Grimsly
marr:
birt: ABT 1833
deat: ?
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Craig Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 George Craig Allen 
birt: 26 Oct 1833
deat: 31 May 1842
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 George Allen 
birt: 18 Dec 1835
deat: 23 Oct 1862
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

CSA, died during the war. Most likely KIA


Sarah Eliza Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Sarah Eliza Allen 
birt: 8 Jan 1838
deat: 1916
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAdeline Graves Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Adeline Graves Allen 
birt: 7 Jan 1840
deat: ?


James M. Graves
marr: 25 Jul 1867
birt: 7 Dec 1834
deat: Dec 1898
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElnora Frances Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Elnora Frances Allen 
birt: 18 Nov 1841
deat: 23 Jul 1896


Joel Early Scott
marr: 13 Apr 1869
birt: ABT 1839
deat: 19 Mar 1898
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexThomas Henry Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Thomas Henry Allen 
birt: 24 Apr 1845
deat: 19 Sep 1926


Lizzie K. Hamilton
marr: 16 Dec 1868
birt: 11 Apr 1851
deat: 19 Apr 1920
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSimeon G. Allen

 
 Joseph Allen 
 birt: 7 Sep 1766
deat: 24 Feb 1825
marr: 5 Feb 1789
 Buford Early Allen Rev.|Rev. 
 birt: 19 Jun 1801
deat: 9 Dec 1861
marr: 7 Feb 1822
 
  Sarah Craig 
 birt: 18 May 1766
deat: 23 Apr 1818
marr: 5 Feb 1789
 Simeon G. Allen 
birt: 15 Sep 1847
deat: 18 Aug 1904


Katherine Hood
marr: Sep 1871
birt: 14 Aug 1851
deat: 27 Mar 1885
 
  Joseph Thomas Graves
  birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
  Joseph Thomas , Jr. Graves 
  birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
   Frances Coleman
  birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Elnora Burnley Graves 
birt: 28 Nov 1804
deat: 22 Apr 1873
marr: 7 Feb 1822
 
  Robert Goodwin
  birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
 Mary Goodwin 
birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
 Jane Tulloch
birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBarbara Jane Bush

 
 Barbara Jane Bush 
birt: Jan 1833
deat: ?


George Joseph Allen
marr: 5 Sep 1848
birt: 27 Mar 1824
deat: 31 Oct 1861

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAnn Eliza Embry

 
 Jacob Embry 
 birt: ABT 1808
deat: ?
marr: ABT 1830
 Ann Eliza Embry 
birt: ABT 1833
deat: ?


Benjamin R. Allen
marr: 2 Apr 1853
birt: 22 Jun 1826
deat: 27 Oct 1901
 
 Caroline Grimes 
birt: ABT 1810
deat: ?
marr: ABT 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJacob Embry


< Ann Eliza Embry
birt: ABT 1833
deat: ?
marr: 2 Apr 1853

 
 Jacob Embry 
birt: ABT 1808
deat: ?


Caroline Grimes
marr: ABT 1830
birt: ABT 1810
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCaroline Grimes


< Ann Eliza Embry
birt: ABT 1833
deat: ?
marr: 2 Apr 1853

 
 Caroline Grimes 
birt: ABT 1810
deat: ?


Jacob Embry
marr: ABT 1830
birt: ABT 1808
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSamuel Corn

 
 Samuel Corn 
birt: ABT 1827
deat: ?


Mary Katherine Allen
marr: 26 Feb 1846
birt: 21 Apr 1829
deat: 6 Oct 1900

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexVirginia Grimsly

 
 Virginia Grimsly 
birt: ABT 1833
deat: ?


Buford Nephtha Allen Dr.|Dr.
marr:
birt: 27 Nov 1831
deat: 8 Jan 1865

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames M. Graves

 
 James M. Graves 
birt: 7 Dec 1834
deat: Dec 1898


Adeline Graves Allen
marr: 25 Jul 1867
birt: 7 Jan 1840
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoel Early Scott

 
 Joel Early Scott 
birt: ABT 1839
deat: 19 Mar 1898


Elnora Frances Allen
marr: 13 Apr 1869
birt: 18 Nov 1841
deat: 23 Jul 1896

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLizzie K. Hamilton

 
 Lizzie K. Hamilton 
birt: 11 Apr 1851
deat: 19 Apr 1920


Thomas Henry Allen
marr: 16 Dec 1868
birt: 24 Apr 1845
deat: 19 Sep 1926

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexKatherine Hood

 
 Katherine Hood 
birt: 14 Aug 1851
deat: 27 Mar 1885


Simeon G. Allen
marr: Sep 1871
birt: 15 Sep 1847
deat: 18 Aug 1904

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam H. Graves

 
 Joseph Thomas Graves
 birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas , Jr. Graves 
 birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas Graves 
 birt: 7 Mar 1809
plac: Spotsylvania County, Virginia
deat: 23 Mar 1855
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
   Robert Goodwin
   birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
  Mary Goodwin 
 birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
  Jane Tulloch
 birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764
 William H. Graves 
birt: 22 Dec 1832
deat: 6 Dec 1918


Susan Frances Smarr
marr: 12 Oct 1857
birt: 12 Dec 1838
deat: 13 May 1903
 
  William Hayes 
  birt: 21 Mar 1766
deat: 2 Oct 1828
marr: 2 Dec 1802
 Margaret Hayes 
birt: 11 Feb 1813
deat: 22 Jul 1887
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
 Lucy Gatewood 
birt: 10 Feb 1774
deat: 20 Sep 1852
marr: 2 Dec 1802

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSusan Frances Smarr

 
 Susan Frances Smarr 
birt: 12 Dec 1838
deat: 13 May 1903


William H. Graves
marr: 12 Oct 1857
birt: 22 Dec 1832
deat: 6 Dec 1918

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLucy H. Graves

 
 Joseph Thomas Graves
 birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas , Jr. Graves 
 birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas Graves 
 birt: 7 Mar 1809
plac: Spotsylvania County, Virginia
deat: 23 Mar 1855
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
   Robert Goodwin
   birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
  Mary Goodwin 
 birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
  Jane Tulloch
 birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764
 Lucy H. Graves 
birt: 1834
deat: 12 Aug 1914


Thompson Field
marr: 28 Apr 1855
birt: 1831
deat: 10 Jun 1908
 
  William Hayes 
  birt: 21 Mar 1766
deat: 2 Oct 1828
marr: 2 Dec 1802
 Margaret Hayes 
birt: 11 Feb 1813
deat: 22 Jul 1887
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
 Lucy Gatewood 
birt: 10 Feb 1774
deat: 20 Sep 1852
marr: 2 Dec 1802

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge W. Graves

 
 Joseph Thomas Graves
 birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas , Jr. Graves 
 birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas Graves 
 birt: 7 Mar 1809
plac: Spotsylvania County, Virginia
deat: 23 Mar 1855
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
   Robert Goodwin
   birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
  Mary Goodwin 
 birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
  Jane Tulloch
 birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764
 George W. Graves 
birt: 15 May 1835
deat: 17 Aug 1884
plac: Marshall, Texas


Mary Jane Keene
marr:
birt: 3 Nov 1842
deat: ?
 
  William Hayes 
  birt: 21 Mar 1766
deat: 2 Oct 1828
marr: 2 Dec 1802
 Margaret Hayes 
birt: 11 Feb 1813
deat: 22 Jul 1887
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
 Lucy Gatewood 
birt: 10 Feb 1774
deat: 20 Sep 1852
marr: 2 Dec 1802

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary E. "Molly" Graves

 
 Joseph Thomas Graves
 birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas , Jr. Graves 
 birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas Graves 
 birt: 7 Mar 1809
plac: Spotsylvania County, Virginia
deat: 23 Mar 1855
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
   Robert Goodwin
   birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
  Mary Goodwin 
 birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
  Jane Tulloch
 birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764
 Mary E. "Molly" Graves 
birt: 1837
deat: AFT 1917


William Talbott
marr:
birt: ABT 1835
deat: AFT 1915
 
  William Hayes 
  birt: 21 Mar 1766
deat: 2 Oct 1828
marr: 2 Dec 1802
 Margaret Hayes 
birt: 11 Feb 1813
deat: 22 Jul 1887
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
 Lucy Gatewood 
birt: 10 Feb 1774
deat: 20 Sep 1852
marr: 2 Dec 1802

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Both lived to be more than four score years old.


Ann Eliza Graves

 
 Joseph Thomas Graves
 birt: 1725
deat: BEF 5 Dec 1786
plac: Spotsylvania County, Virgina
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas , Jr. Graves 
 birt: 10 Jul 1769
deat: 6 Jul 1826
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
marr: 2 Nov 1815
plac: Orange County, Virginia
 
  Frances Coleman
 birt: ABT 1744
deat: Dec 1844
plac: Fayette County, Kentucky
marr: ABT 1764
 Joseph Thomas Graves 
 birt: 7 Mar 1809
plac: Spotsylvania County, Virginia
deat: 23 Mar 1855
plac: Fayette County, Kentucky
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
   Robert Goodwin
   birt: 1739
deat: 1789
marr: ABT 1764
  Mary Goodwin 
 birt: 28 Sep 1772
deat: 11 Jan 1815
marr: 26 Oct 1790
plac: Louisa County, Virginia
 
  Jane Tulloch
 birt: ABT 1744
deat: ?
marr: ABT 1764
 Ann Eliza Graves 
birt: 1839
deat: Jan 1929


LaFayette Crutcher
marr: 9 Jan 1861
birt: 7 Mar 1839
deat: 1 Nov 1888
plac: Woodford County, Kentucky
 
  William Hayes 
  birt: 21 Mar 1766
deat: 2 Oct 1828
marr: 2 Dec 1802
 Margaret Hayes 
birt: 11 Feb 1813
deat: 22 Jul 1887
marr: 11 Feb 1831
plac: Fayette County, Kentucky
 
 Lucy Gatewood 
birt: 10 Feb 1774
deat: 20 Sep 1852
marr: 2 Dec 1802

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index