Banner - Ancestry.com

Robert Sutton Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Robert Sutton Christian 
birt: 30 Nov 1806
deat: BEF 1815
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCaroline Coleman Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Caroline Coleman Christian 
birt: 23 Jun 1809
deat: ?


George Swetman
marr:
birt: ABT 1804
deat: ?
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah Tinsley Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Sarah Tinsley Christian 
birt: 27 Oct 1814
plac: Kentucky
deat: ?


Mark Kirkpatrick
marr: 22 May 1832
birt: ABT 1812
deat: BEF 1835


James Owens
marr: 11 Jul 1835
birt: ABT 1812
deat: ?
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Sutton Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 William Sutton Christian 
birt: 2 Feb 1817
plac: Kentucky
deat: 28 Sep 1891


Mary Elizabeth Terrill
marr: 8 Oct 1850
plac: Randolph County, Missouri
birt: 2 Nov 1832
deat: 11 Feb 1912
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexThomas Coleman Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Thomas Coleman Christian 
birt: 27 Mar 1819
plac: Kentucky
deat: ?


Elizabeth Jones
marr: 8 Jan 1843
plac: Adair County, Missouri
birt: ABT 1823
deat: ?
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary King Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Mary King Christian 
birt: 27 Oct 1820
plac: Kentucky
deat: 8 Dec 1900


Hugh Catlett Collins
marr: 13 Jun 1842
birt: ABT 1818
deat: ?
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPaul Jones Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Jones Christian 
birt: 1 Jan 1823
plac: Scott County, Kentucky
deat: ?


Susan McClean
marr: 20 Mar 1854
birt: ABT 1830
deat: 21 Apr 1856


Sarah Frances Guerin
marr: 1861
birt: ABT 1835
deat: 20 Aug 1883
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGustavers Bower Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 Gustavers Bower Christian 
birt: 2 Jul 1828
deat: Jul 1828
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Richards "Rit" Christian

 
 John Christian 
 birt: ABT 1748
plac: Hanover County, Virginia
deat: ?
marr: ABT 1770
 Paul Christian 
 birt: 16 Oct 1772
plac: Virginia
deat: 22 Jul 1851
plac: Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Judith Pate 
 birt: ABT 1750
deat: ?
marr: ABT 1770
 George Richards "Rit" Christian 
birt: 20 Jun 1828
plac: Scott County, Kentucky
deat: 7 Jan 1909
plac: Antelope, Texas


Louisa Terrill
marr: 9 Aug 1866
plac: Randolph County, Missouri
birt: ABT 1840
deat: ?
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mary King Sutton 
birt: 6 Jul 1784
plac: Virginia
deat: 23 Mar 1877
plac: Randolph County, Missouri
marr: 2 May 1799
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Before he married, Rit lived an adventurous life. At the age of 22, he joined a wagon train for the Gold Rush in California. Rit and others from Randolph County, Missouri travelled by horseback and served as scouts. By the time they reached California, they found an epidemic of cholera and the gold strikes about over. Deciding to return east, they took a boat from San Francisco to Panama. After crossing the isthmus on foot, they caught a boat to Cuba, then up the Mississippi River to St. Louis, Missouri. Rit served under Generals Price and Shelby in the Missouri Cavalry during the War Between the States, and the post-war Missouri Militia. He and his family migrated to Texas in 1880. They lived for a year in Denton County, then settled on the west fork of the Trinity River on a ranch in Jack County.


Martha Coleman Swetman

 
 George Call Swetman 
 birt: ABT 1783
deat: ?
 Martha Coleman Swetman 
birt: ABT 1806
deat: ?


Napoleon Bonaparte Christian
marr:
birt: 4 Apr 1804
plac: Scott County, Kentucky
deat: 1 Sep 1869
plac: Randolph County, Missouri
 
 Mary Sutton 
birt: ABT 1785
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Call Swetman


< Martha Coleman Swetman
birt: ABT 1806
deat: ?
marr:


< George Swetman
birt: ABT 1804
deat: ?
marr:

 
 George Call Swetman 
birt: ABT 1783
deat: ?


Mary Sutton
marr:
birt: ABT 1785
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Sutton


< Martha Coleman Swetman
birt: ABT 1806
deat: ?
marr:


< George Swetman
birt: ABT 1804
deat: ?
marr:

 
 Mary Sutton 
birt: ABT 1785
deat: ?


George Call Swetman
marr:
birt: ABT 1783
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGeorge Swetman

 
 George Call Swetman 
 birt: ABT 1783
deat: ?
marr:
 George Swetman 
birt: ABT 1804
deat: ?


Caroline Coleman Christian
marr:
birt: 23 Jun 1809
deat: ?
 
 Mary Sutton 
birt: ABT 1785
deat: ?
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMark Kirkpatrick

 
 Mark Kirkpatrick 
birt: ABT 1812
deat: BEF 1835


Sarah Tinsley Christian
marr: 22 May 1832
birt: 27 Oct 1814
plac: Kentucky
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Owens

 
 James Owens 
birt: ABT 1812
deat: ?


Sarah Tinsley Christian
marr: 11 Jul 1835
birt: 27 Oct 1814
plac: Kentucky
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Elizabeth Terrill

 
 William Terrill 
 birt: ABT 1808
deat: ?
 Mary Elizabeth Terrill 
birt: 2 Nov 1832
deat: 11 Feb 1912


William Sutton Christian
marr: 8 Oct 1850
plac: Randolph County, Missouri
birt: 2 Feb 1817
plac: Kentucky
deat: 28 Sep 1891
 
 Ann Calvin 
birt: ABT 1810
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam Terrill


< Mary Elizabeth Terrill
birt: 2 Nov 1832
deat: 11 Feb 1912
marr: 8 Oct 1850
plac: Randolph County, Missouri

 
 William Terrill 
birt: ABT 1808
deat: ?


Ann Calvin
marr:
birt: ABT 1810
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAnn Calvin


< Mary Elizabeth Terrill
birt: 2 Nov 1832
deat: 11 Feb 1912
marr: 8 Oct 1850
plac: Randolph County, Missouri

 
 Ann Calvin 
birt: ABT 1810
deat: ?


William Terrill
marr:
birt: ABT 1808
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Jones

 
 Elizabeth Jones 
birt: ABT 1823
deat: ?


Thomas Coleman Christian
marr: 8 Jan 1843
plac: Adair County, Missouri
birt: 27 Mar 1819
plac: Kentucky
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHugh Catlett Collins

 
 James Collins 
 birt: ABT 1794
deat: ?
 Hugh Catlett Collins 
birt: ABT 1818
deat: ?


Mary King Christian
marr: 13 Jun 1842
birt: 27 Oct 1820
plac: Kentucky
deat: 8 Dec 1900
 
 Mary Christian 
birt: ABT 1796
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Collins


< Hugh Catlett Collins
birt: ABT 1818
deat: ?
marr: 13 Jun 1842

 
 James Collins 
birt: ABT 1794
deat: ?


Mary Christian
marr:
birt: ABT 1796
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Christian


< Hugh Catlett Collins
birt: ABT 1818
deat: ?
marr: 13 Jun 1842

 
 Mary Christian 
birt: ABT 1796
deat: ?


James Collins
marr:
birt: ABT 1794
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSusan McClean

 
 Susan McClean 
birt: ABT 1830
deat: 21 Apr 1856


Paul Jones Christian
marr: 20 Mar 1854
birt: 1 Jan 1823
plac: Scott County, Kentucky
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSarah Frances Guerin

 
 Sarah Frances Guerin 
birt: ABT 1835
deat: 20 Aug 1883


Paul Jones Christian
marr: 1861
birt: 1 Jan 1823
plac: Scott County, Kentucky
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLouisa Terrill

 
 James Terrill 
 birt: ABT 1818
deat: ?
 Louisa Terrill 
birt: ABT 1840
deat: ?


George Richards "Rit" Christian
marr: 9 Aug 1866
plac: Randolph County, Missouri
birt: 20 Jun 1828
plac: Scott County, Kentucky
deat: 7 Jan 1909
plac: Antelope, Texas
 
 Eliza Crisler 
birt: ABT 1820
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Terrill


< Louisa Terrill
birt: ABT 1840
deat: ?
marr: 9 Aug 1866
plac: Randolph County, Missouri

 
 James Terrill 
birt: ABT 1818
deat: ?


Eliza Crisler
marr:
birt: ABT 1820
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEliza Crisler


< Louisa Terrill
birt: ABT 1840
deat: ?
marr: 9 Aug 1866
plac: Randolph County, Missouri

 
 Eliza Crisler 
birt: ABT 1820
deat: ?


James Terrill
marr:
birt: ABT 1818
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBenjamin C. Bradley

 
 Robert Bradley 
 birt: ABT 1763
deat: ?
marr: ABT 1785
 Philip Bradley 
 birt: ABT 1788
deat: ?
marr: ABT 1810
 
  Hannah Johnson 
 birt: ABT 1765
deat: ?
marr: ABT 1785
 Benjamin C. Bradley 
birt: ABT 1812
deat: Dec 1840
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mildred Winn Sutton 
birt: 1790
plac: Virginia
deat: 9 Sep 1878
plac: Stamping Grounds, Kentucky
marr: ABT 1810
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexValentine C. Bradley

 
 Robert Bradley 
 birt: ABT 1763
deat: ?
marr: ABT 1785
 Philip Bradley 
 birt: ABT 1788
deat: ?
marr: ABT 1810
 
  Hannah Johnson 
 birt: ABT 1765
deat: ?
marr: ABT 1785
 Valentine C. Bradley 
birt: ABT 1815
deat: Dec 1893


Polly Ann Suggett
marr: 1 Jan 1839
birt: ABT 1819
deat: ?


Nancy Lasley
marr: 27 Oct 1841
birt: ABT 1821
deat: 16 May 1885
plac: Stamping Grounds, Kentucky
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mildred Winn Sutton 
birt: 1790
plac: Virginia
deat: 9 Sep 1878
plac: Stamping Grounds, Kentucky
marr: ABT 1810
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAnna Bradley

 
 Robert Bradley 
 birt: ABT 1763
deat: ?
marr: ABT 1785
 Philip Bradley 
 birt: ABT 1788
deat: ?
marr: ABT 1810
 
  Hannah Johnson 
 birt: ABT 1765
deat: ?
marr: ABT 1785
 Anna Bradley 
birt: ABT 1818
deat: ?


??? Bell
marr:
birt: ABT 1816
deat: ?


??? Laws
marr:
birt: ABT 1815
deat: ?
 
  John Sutton
  birt: ABT 1728
deat: ?
marr: ABT 1750
  Robert Sutton 
  birt: ABT 1761
plac: Virginia
deat: 2 Dec 1828
plac: Kentucky
marr:
 
   Temperance Lane
  birt: ABT 1730
deat: ?
marr: ABT 1750
 Mildred Winn Sutton 
birt: 1790
plac: Virginia
deat: 9 Sep 1878
plac: Stamping Grounds, Kentucky
marr: ABT 1810
 
  Thomas Coleman
  birt: ABT 1736
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
deat: 1794
plac: St. MargaretÕs Parish, Caroline Co., Virginia
marr: ABT 1758
 Caroline Coleman 
birt: ABT 1776
deat: 17 Sep 1827
plac: Scott County, Kentucky
marr:
 
 Millicent Winn
birt: ABT 1738
deat: BEF 14 Nov 1821
marr: ABT 1758

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexPolly Ann Suggett

 
 Polly Ann Suggett 
birt: ABT 1819
deat: ?


Valentine C. Bradley
marr: 1 Jan 1839
birt: ABT 1815
deat: Dec 1893

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexNancy Lasley

 
 Nancy Lasley 
birt: ABT 1821
deat: 16 May 1885
plac: Stamping Grounds, Kentucky


Valentine C. Bradley
marr: 27 Oct 1841
birt: ABT 1815
deat: Dec 1893

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Bell

 
 ??? Bell 
birt: ABT 1816
deat: ?


Anna Bradley
marr:
birt: ABT 1818
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Laws

 
 ??? Laws 
birt: ABT 1815
deat: ?


Anna Bradley
marr:
birt: ABT 1818
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElla T. Coleman

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Ella T. Coleman 
birt: ABT 1821
deat: ?


??? Rohr
marr:
birt: ABT 1819
deat: ?
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEmma L. Coleman

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Emma L. Coleman 
birt: ABT 1822
deat: ?


??? Fernehew
marr:
birt: ABT 1821
deat: ?
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam J. Coleman


Frank W. Coleman
birt: ABT 1851
deat: ?


Griffin B. Coleman
birt: ABT 1854
deat: ?


William W. Coleman
birt: ABT 1857
deat: ?

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 William J. Coleman 
birt: ABT 1823
deat: 6 Jun 1870
plac: Alexandria, Virginia


Mary Willis Battaile
marr: 16 Jan 1849
birt: ABT 1829
deat: ?
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHenry L. Coleman


Richard Coleman
birt: ABT 1852
deat: ?


Lucy R. Coleman
birt: ABT 1854
deat: ?


Belle Coleman
birt: ABT 1856
deat: ?


John H. Coleman
birt: ABT 1858
deat: ?

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Henry L. Coleman 
birt: ABT 1826
deat: BEF 1885
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexW. Ray , CSA Coleman

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 W. Ray , CSA Coleman 
birt: ABT 1828
deat: ?
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Ray served with the 30th Virginia Infantry Regmt. Co. F.


Ann E. Coleman

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Ann E. Coleman 
birt: 1834
deat: ?


James M. Taliaferro
marr: 20 Dec 1859
plac: Fredericksburg, Virginia
birt: ABT 1825
deat: ?
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexCharles J. Coleman

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Charles J. Coleman 
birt: ABT 1830
deat: BEF 1857
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Charles died unmarried and predeceased his father. He is buried in the Masonic Cemetery in Fredericksburg, Virginia.


Robert F. Coleman


Robertine Coleman
birt: ABT 1845
deat: ?

 
 Francis Coleman
 birt: ABT 1735
deat: BEF 14 Nov 1771
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 
  Hannah Johnston
 birt: ABT 1737
deat: BEF Feb 1783
plac: Caroline County, Virginia
marr: ABT 1755
plac: Caroline County, Virginia
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston 
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Robert F. Coleman 
birt: ABT 1832
deat: ?
 
 Elizabeth ??? [Coleman] 
birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames M. Taliaferro

 
 James M. Taliaferro 
birt: ABT 1825
deat: ?


Ann E. Coleman
marr: 20 Dec 1859
plac: Fredericksburg, Virginia
birt: 1834
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Rohr

 
 ??? Rohr 
birt: ABT 1819
deat: ?


Ella T. Coleman
marr:
birt: ABT 1821
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index??? Fernehew

 
 ??? Fernehew 
birt: ABT 1821
deat: ?


Emma L. Coleman
marr:
birt: ABT 1822
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Willis Battaile


Frank W. Coleman
birt: ABT 1851
deat: ?


Griffin B. Coleman
birt: ABT 1854
deat: ?


William W. Coleman
birt: ABT 1857
deat: ?

 
 Mary Willis Battaile 
birt: ABT 1829
deat: ?


William J. Coleman
marr: 16 Jan 1849
birt: ABT 1823
deat: 6 Jun 1870
plac: Alexandria, Virginia

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFrank W. Coleman

 
 William J. Coleman
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1823
deat: 6 Jun 1870
plac: Alexandria, Virginia
marr: 16 Jan 1849
 
  Elizabeth ??? [Coleman] 
 birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820
 Frank W. Coleman 
birt: ABT 1851
deat: ?
 
 Mary Willis Battaile 
birt: ABT 1829
deat: ?
marr: 16 Jan 1849

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexGriffin B. Coleman

 
 William J. Coleman
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1823
deat: 6 Jun 1870
plac: Alexandria, Virginia
marr: 16 Jan 1849
 
  Elizabeth ??? [Coleman] 
 birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820
 Griffin B. Coleman 
birt: ABT 1854
deat: ?
 
 Mary Willis Battaile 
birt: ABT 1829
deat: ?
marr: 16 Jan 1849

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWilliam W. Coleman

 
 William J. Coleman
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 William J. Coleman 
 birt: ABT 1823
deat: 6 Jun 1870
plac: Alexandria, Virginia
marr: 16 Jan 1849
 
  Elizabeth ??? [Coleman] 
 birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820
 William W. Coleman 
birt: ABT 1857
deat: ?
 
 Mary Willis Battaile 
birt: ABT 1829
deat: ?
marr: 16 Jan 1849

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRichard Coleman

 
 William J. Coleman
 birt: ABT 1757
deat: BEF 23 Jun 1806
plac: Fredericksburg, Kentucky
marr: ABT 1779
 John W. Coleman 
 birt: ABT 1781
deat: 10 Aug 1857
marr: ABT 1820
 
  Nancy Johnston
 birt: ABT 1759
deat: ?
marr: ABT 1779
 Henry L. Coleman 
 birt: ABT 1826
deat: BEF 1885
 
  Elizabeth ??? [Coleman] 
 birt: ABT 1795
deat: ?
marr: ABT 1820
 Richard Coleman 
birt: ABT 1852
deat: ?

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index