Banner - Ancestry.com

Jim Taylor


Jewell Dean Taylor
birt:

 
 Jim Taylor 
birt: 17 Apr 1909


Ethel Sharp
marr: 3 Aug 1935
birt: 22 Aug 1914

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJewell Dean Taylor

 
 Jim Taylor 
 birt: 17 Apr 1909
marr: 3 Aug 1935
 Jewell Dean Taylor 
birt:
 
  James Sharp 
  birt: 26 Aug 1872
deat: 14 Dec 1954
marr: 16 Oct 1893
 Ethel Sharp 
birt: 22 Aug 1914
marr: 3 Aug 1935
 
  William C. Weeks|Bill
  birt: 20 Oct 1853
deat: 17 Sep 1906
marr: 10 Jun 1877
 Mollie Weeks 
birt: 20 Apr 1879
deat: 19 Nov 1952
marr: 16 Oct 1893
 
 Nancy "Ann" McCranie
birt: 30 Oct 1853
plac: Lowndes, GA
deat: 20 Feb 1921
marr: 10 Jun 1877

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


Roy Hadden


Marjorie Rose Hadden
birt:

 
 Roy Hadden 
birt: 12 Dec 1896


Margaret Letia McCranie
marr: 30 Oct 1926
birt: 11 Aug 1901

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMarjorie Rose Hadden

 
 Roy Hadden 
 birt: 12 Dec 1896
marr: 30 Oct 1926
 Marjorie Rose Hadden 
birt:
 
  Daniel J. McCranie
  birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
  John Joseph McCranie 
  birt: 22 Feb 1864
plac: Berrien, GA
marr:
 
   Flora Ann Parrish
  birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 Margaret Letia McCranie 
birt: 11 Aug 1901
marr: 30 Oct 1926
 
 Nancy Weldon Leben|Nan 
birt: 25 May 1868
deat: 2 Mar 1925
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual Living Individual Living Individual


Edessa Goodwin

 
 Ebb H. Goodwin 
 birt: 11 Apr 1868
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 Edessa Goodwin 
birt: 15 Oct 1897
deat: 2 Aug 1905
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
  Daniel J. McCranie 
  birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 
   Elizabeth "Nancy" Parrish
  birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
 Laura Remmie McCranie 
birt: 6 Apr 1874
plac: Berrien, GA
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 
  Ansel A. Parrish Sr.|Sr.
  birt: 1808
plac: Bullock Co., GA
deat: 9 Oct 1845
plac: Lowndes (Now Cook) Co., GA
marr: 1830
plac: Lowndes Co., GA
 Flora Ann Parrish 
birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 
 Nancy McDermid
birt: 28 Nov 1812
deat: 19 Mar 1901
plac: Adel, GA
marr: 1830
plac: Lowndes Co., GA
marr: 22 Aug 1860
marr: 22 Aug 1860

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFannie Ruth Goodwin

 
 Ebb H. Goodwin 
 birt: 11 Apr 1868
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 Fannie Ruth Goodwin 
birt: 24 Apr 1904
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
  Daniel J. McCranie 
  birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 
   Elizabeth "Nancy" Parrish
  birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
 Laura Remmie McCranie 
birt: 6 Apr 1874
plac: Berrien, GA
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 
  Ansel A. Parrish Sr.|Sr.
  birt: 1808
plac: Bullock Co., GA
deat: 9 Oct 1845
plac: Lowndes (Now Cook) Co., GA
marr: 1830
plac: Lowndes Co., GA
 Flora Ann Parrish 
birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 
 Nancy McDermid
birt: 28 Nov 1812
deat: 19 Mar 1901
plac: Adel, GA
marr: 1830
plac: Lowndes Co., GA
marr: 22 Aug 1860
marr: 22 Aug 1860

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexFred Charles Garrett , Jr.|, Jr.

 
 Fred Charles Garrett , Sr.|, Sr. 
 birt: 12 Jan 1895
marr: 16 May 1926
 Fred Charles Garrett , Jr.|, Jr. 
birt:
 
  Ebb H. Goodwin 
  birt: 11 Apr 1868
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 Edna Mae Goodwin 
birt: 23 Sep 1900
marr: 16 May 1926
 
  Daniel J. McCranie
  birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 Laura Remmie McCranie 
birt: 6 Apr 1874
plac: Berrien, GA
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 
 Flora Ann Parrish
birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexRosalyn Niel Redding

 
 D. McNeil Redding 
 birt: 10 Oct 1904
marr: 22 Dec 1927
 Rosalyn Niel Redding 
birt:
 
  Ebb H. Goodwin 
  birt: 11 Apr 1868
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 Rosa Florene Goodwin 
birt: 13 Sep 1910
marr: 22 Dec 1927
 
  Daniel J. McCranie
  birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 Laura Remmie McCranie 
birt: 6 Apr 1874
plac: Berrien, GA
marr: 20 May 1896
plac: Berrien, GA
 
 Flora Ann Parrish
birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


Margaret Elizabeth Fender


Neil Dixon Sinclair
birt:


Daniel Sinclair
birt:

 
 Margaret Elizabeth Fender 


Lamar Dixon "Moody" Sinclair
marr:
birt: 18 Oct 1913

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


Neil Dixon Sinclair

 
 Neil Dixon Sinclair 
 birt: 11 Jul 1881
deat: 2 Mar 1939
marr: 25 Aug 1909
plac: Berrien, GA
 Lamar Dixon "Moody" Sinclair 
 birt: 18 Oct 1913
marr:
marr:
 
   Daniel J. McCranie
   birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
  Sarah Dona "Donie" McCranie 
 birt: 11 Dec 1876
plac: Berrien, GA
deat: 2 Mar 1939
marr: 25 Aug 1909
plac: Berrien, GA
 
  Flora Ann Parrish
 birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 Neil Dixon Sinclair 
birt:
 
 Margaret Elizabeth Fender 
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


Daniel Sinclair

 
 Neil Dixon Sinclair 
 birt: 11 Jul 1881
deat: 2 Mar 1939
marr: 25 Aug 1909
plac: Berrien, GA
 Lamar Dixon "Moody" Sinclair 
 birt: 18 Oct 1913
marr:
marr:
 
   Daniel J. McCranie
   birt: 19 Dec 1832
plac: Lowndes, GA
deat: 18 Feb 1877
plac: Antioch District, Berrien, GA
marr:
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
  Sarah Dona "Donie" McCranie 
 birt: 11 Dec 1876
plac: Berrien, GA
deat: 2 Mar 1939
marr: 25 Aug 1909
plac: Berrien, GA
 
  Flora Ann Parrish
 birt: 5 Jun 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 28 Oct 1903
marr: 14 Oct 1852
plac: Lowndes, GA
 Daniel Sinclair 
birt:
 
 Margaret Elizabeth Fender 
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames H. Davis


Dona Beatrice Davis
birt:

 
 James H. Davis 


Mary Florine Sinclair
marr: 18 Dec 1941
birt: 12 Sep 1916

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth McLaughlin

 
 Elizabeth McLaughlin 


Redden Wooten Swain
marr:
birt: 1869

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexIrvin Edward Best


< Merrill Edward Best
birt:


< William Darrell Best
birt:


< Deborah Sue Best
birt:

 
 Irvin Edward Best 


Margie Nell Jones
marr:
birt:


Margie Nell Jones
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


Patricia Butler

 
 Patricia Butler 


Simmie Darrell Webb
marr:
birt:


Simmie Darrell Webb
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSimmie Darrell Webb

 
 Simmie Lee Webb 
 marr:
 Simmie Darrell Webb 
birt:


Patricia Butler
marr:
 
  William C. Weeks|Bill
  birt: 20 Oct 1853
deat: 17 Sep 1906
marr: 10 Jun 1877
  John Weeks 
  birt: 26 Sep 1886
deat: 7 Feb 1935
marr: 1922
 
   Nancy "Ann" McCranie
  birt: 30 Oct 1853
plac: Lowndes, GA
deat: 20 Feb 1921
marr: 10 Jun 1877
 Flora Bell Weeks 
birt:
marr:
 
 Ruby Fender 
birt: 13 Apr 1904
deat: AFT 1970
marr: 1922

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


John Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 John Whitehurst 
birt:


Jennings
marr:
 
  James W. "Dock" McKinney 
  birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Missouri B. McKinney 
birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
 Nancy McCranie 
birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 
 Elizabeth "Nancy" Parrish
birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexBeulah Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Beulah Whitehurst 
birt:


Harry Pratt
marr:
 
  James W. "Dock" McKinney 
  birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Missouri B. McKinney 
birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
 Nancy McCranie 
birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 
 Elizabeth "Nancy" Parrish
birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames "Jim" Whitehurst


James Fenwick Whitehurst
birt:

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 James "Jim" Whitehurst 
birt:


Millie Fenwick
marr:
 
  James W. "Dock" McKinney 
  birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Missouri B. McKinney 
birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
 Nancy McCranie 
birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 
 Elizabeth "Nancy" Parrish
birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLeon Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Leon Whitehurst 
birt:


Mary Kethley
marr:
 
  James W. "Dock" McKinney 
  birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Missouri B. McKinney 
birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
 Nancy McCranie 
birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 
 Elizabeth "Nancy" Parrish
birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexOnan "Dock" Whitehurst


< Mary Audrey Whitehurst
birt:


< Dr. John Onan Whitehurst
birt:


George Burritt Whitehurst
birt:


< Mary Audrey Whitehurst
birt:


< Dr. John Onan Whitehurst
birt:


George Burritt Whitehurst
birt:

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA


Audrey Burritt Keathley
marr: 7 Oct 1928
 
  James W. "Dock" McKinney 
  birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Missouri B. McKinney 
birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Malcolm M. McCranie
  birt: 25 Oct 1802
plac: Darlington, SC
deat: 23 Sep 1886
plac: Brushy Creek, Berrien, GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA
marr:
 Nancy McCranie 
birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 
 Elizabeth "Nancy" Parrish
birt: 1813
plac: Bulloch, GA
deat: 12 Feb 1839
plac: Irwin (Now Cook) Co., GA
marr: 1827
plac: Lowndes, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJennings

 
 Jennings 


John Whitehurst
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHarry Pratt

 
 Harry Pratt 


Beulah Whitehurst
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMillie Fenwick


James Fenwick Whitehurst
birt:

 
 Millie Fenwick 


James "Jim" Whitehurst
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJames Fenwick Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 James "Jim" Whitehurst 
 birt:
marr:
 
   James W. "Dock" McKinney
   birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
  Missouri B. McKinney 
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Nancy McCranie
 birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 James Fenwick Whitehurst 
birt:
 
 Millie Fenwick 
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Kethley

 
 Mary Kethley 


Leon Whitehurst
marr:
birt:


Leon Whitehurst
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAudrey Burritt Keathley


< Mary Audrey Whitehurst
birt:


< Dr. John Onan Whitehurst
birt:


George Burritt Whitehurst
birt:


< Mary Audrey Whitehurst
birt:


< Dr. John Onan Whitehurst
birt:


George Burritt Whitehurst
birt:

 
 Audrey Burritt Keathley 


Onan "Dock" Whitehurst
marr: 7 Oct 1928
birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexMary Audrey Whitehurst


< Elizabeth Whitehurst "Betsy" Blake
birt:


William Campbell III Blake
birt:


< Dr. George Banister Blake
birt:


< John Burritt Blake
birt:


Lynda Lanier Blake
birt:

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
 birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   James W. "Dock" McKinney
   birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
  Missouri B. McKinney 
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Nancy McCranie
 birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Mary Audrey Whitehurst 
birt:


William Campbell , Jr. Blake
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


Roy Martin

 
 Roy Martin 


Jenny G. Mims
marr:
birt: 1887
plac: Berrien, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDr. John Onan Whitehurst


Jane Burritt Whitehurst
birt:


James Moon Whitehurst
birt:


John William Whitehurst
birt: 6 Apr 1965
deat: 8 Apr 1965

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
 birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   James W. "Dock" McKinney
   birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
  Missouri B. McKinney 
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Nancy McCranie
 birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 Dr. John Onan Whitehurst 
birt:


Mary Jane Moon
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


George Burritt Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst 
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
 birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   James W. "Dock" McKinney
   birt: 1831
plac: SC
deat: 1891
plac: Berrien, GA
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
  Missouri B. McKinney 
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 
  Nancy McCranie
 birt: 1834
plac: Lowndes, GA
deat: 1901
plac: Berrien County, Georgia
marr: 1853
plac: Lowndes, GA
 George Burritt Whitehurst 
birt:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


William Campbell , Jr. Blake


< Elizabeth Whitehurst "Betsy" Blake
birt:


William Campbell III Blake
birt:


< Dr. George Banister Blake
birt:


< John Burritt Blake
birt:


Lynda Lanier Blake
birt:

 
 William Campbell , Jr. Blake 


Mary Audrey Whitehurst
marr:
birt:


Mary Audrey Whitehurst
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElizabeth Whitehurst "Betsy" Blake


Jennifer Blake Arizu
birt:


Jessica Cassatt Arizu
birt:

 
 William Campbell , Jr. Blake 
 marr:
marr:
 Elizabeth Whitehurst "Betsy" Blake 
birt:


Peter Robert Arizu
marr:
 
  Shimuel "Shimmie" Whitehurst
  birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
  Onan "Dock" Whitehurst 
  birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   Missouri B. McKinney
  birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Mary Audrey Whitehurst 
birt:
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


William Campbell III Blake

 
 William Campbell , Jr. Blake 
 marr:
marr:
 William Campbell III Blake 
birt:
 
  Shimuel "Shimmie" Whitehurst
  birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
  Onan "Dock" Whitehurst 
  birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   Missouri B. McKinney
  birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Mary Audrey Whitehurst 
birt:
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


Dr. George Banister Blake

 
 William Campbell , Jr. Blake 
 marr:
marr:
 Dr. George Banister Blake 
birt:


Victoria Brown
marr:
 
  Shimuel "Shimmie" Whitehurst
  birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
  Onan "Dock" Whitehurst 
  birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   Missouri B. McKinney
  birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Mary Audrey Whitehurst 
birt:
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


John Burritt Blake

 
 William Campbell , Jr. Blake 
 marr:
marr:
 John Burritt Blake 
birt:


Wanda Goff
marr:
 
  Shimuel "Shimmie" Whitehurst
  birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
  Onan "Dock" Whitehurst 
  birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   Missouri B. McKinney
  birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Mary Audrey Whitehurst 
birt:
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


Lynda Lanier Blake

 
 William Campbell , Jr. Blake 
 marr:
marr:
 Lynda Lanier Blake 
birt:
 
  Shimuel "Shimmie" Whitehurst
  birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
  Onan "Dock" Whitehurst 
  birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
   Missouri B. McKinney
  birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Mary Audrey Whitehurst 
birt:
marr:
 
 Audrey Burritt Keathley 
marr: 7 Oct 1928

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual Living Individual


Victoria Brown

 
 Victoria Brown 


Dr. George Banister Blake
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWanda Goff

 
 Wanda Goff 


John Burritt Blake
marr:
birt:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexEdmond Mathis

 
 James Ezekiel Mathis
 birt: Wales
deat: ABT 1738
plac: Isle of Wight, VA
 Edmond Mathis 
 birt: ABT 1719
plac: Wales (?)
deat: 1783
marr: ABT 1740
 Edmund Hillary Mathis 
 deat: 1795
marr:
 
   Alexander Price
   
  Mary Price 
 birt: ABT 1724
deat: 1803
marr: ABT 1740
 Edmond Mathis 
birt:
 
 Sarah Davis 
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJohn William Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
 birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
  Missouri B. McKinney
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Dr. John Onan Whitehurst 
 birt:
 
  Audrey Burritt Keathley 
 marr: 7 Oct 1928
 John William Whitehurst 
birt: 6 Apr 1965
deat: 8 Apr 1965
 
 Mary Jane Moon 

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJane Burritt Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
 birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
  Missouri B. McKinney
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Dr. John Onan Whitehurst 
 birt:
marr:
 
  Audrey Burritt Keathley 
 marr: 7 Oct 1928
 Jane Burritt Whitehurst 
birt:
 
 Mary Jane Moon 
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


James Moon Whitehurst

 
 Shimuel "Shimmie" Whitehurst
 birt: 1852
plac: Lowndes, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Onan "Dock" Whitehurst 
 birt: 7 Jun 1894
plac: Sparks, Berrien, GA
marr: 7 Oct 1928
 
  Missouri B. McKinney
 birt: 1862
plac: Berrien, GA
marr: 7 Mar 1880
plac: Berrien, GA
 Dr. John Onan Whitehurst 
 birt:
marr:
 
  Audrey Burritt Keathley 
 marr: 7 Oct 1928
 James Moon Whitehurst 
birt:
 
 Mary Jane Moon 
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Living Individual


John Morgan Swain

 
 Joel Wooten Swain 
 birt: 6 Jun 1836
deat: 3 Feb 1900
marr:
 John Morgan Swain 
birt: 1855


Ellen Anderson
marr:
 
  William Smith
  birt: 16 Mar 1765
plac: GA
deat: 16 Jul 1841
plac: Ware County, GA
marr: Probably Tattnall County, GA
marr:
marr:
  John Smith 
  birt: 22 Dec 1802
plac: Liberty Co, GA
deat: 8 Jun 1867
plac: Home, Clinch Co, GA
marr:
 
   Mary Townsend Platt
  birt: 2 Jan 1766
deat: ABT 1808
plac: Liberty Co, GA
marr:
 Martha Smith 
birt: 9 Aug 1830
marr:
 
  Benjamin Sirmans
  birt: 6 Feb 1792
plac: Effingham Co., GA
deat: 1 May 1863
plac: Lowndes (Now Clinch) Co., GA
marr: Jul 1814
plac: Emanuel Co., GA
 Cassie Sirmans 
birt: 1815
deat: 1900
marr:
 
 Martha Johnson
birt: 1798
plac: Bullock Co., GA
deat: 24 Dec 1856
plac: Clinch Co., GA
marr: Jul 1814
plac: Emanuel Co., GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJoel Wooten Swain


< John Morgan Swain
birt: 1855
marr:


Stephen C. Swain
birt: 1857
deat: Oct 1859


William Joel Swain
birt: 1858


< Elizabeth Swain
birt: 1861
marr:


Charlton Swain
birt: 1864


< Thomas Manning Swain
birt: 1866
marr:


< Redden Wooten Swain
birt: 1869
marr:
marr:

 
 Joel Wooten Swain 
birt: 6 Jun 1836
deat: 3 Feb 1900


Martha Smith
marr:
birt: 9 Aug 1830

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexElmina Rebecca Hill


< Mary Penelope (Mollie) Holmes
birt: 14 Feb 1870
plac: Cadio Parrish, LO
deat: 25 May 1926
marr: 1886

 
 Elmina Rebecca Hill 


William H. Holmes
marr:

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexSirmans S. Smith

 
 Madison Smith
 birt: 1720
plac: Hampshire, England
 William Smith 
 birt: 16 Mar 1765
plac: GA
deat: 16 Jul 1841
plac: Ware County, GA
marr: Probably Tattnall County, GA
marr:
marr:
 John Smith 
 birt: 22 Dec 1802
plac: Liberty Co, GA
deat: 8 Jun 1867
plac: Home, Clinch Co, GA
marr:
 
  Mary Townsend Platt 
 birt: 2 Jan 1766
deat: ABT 1808
plac: Liberty Co, GA
marr:
 Sirmans S. Smith 
birt: 10 Mar 1845
 
  Josiah Sirmans
  birt: 1767
plac: Pitt Co., NC
deat: 6 Jan 1830
plac: Fender Cemetary-E.Side Alapaha River.
marr: 1790
  Benjamin Sirmans 
  birt: 6 Feb 1792
plac: Effingham Co., GA
deat: 1 May 1863
plac: Lowndes (Now Clinch) Co., GA
marr: Jul 1814
plac: Emanuel Co., GA
 
   Harty Hardeman
  birt: 16 May 1772
plac: Effingham Co., GA
deat: 1848
plac: Fender Cemetary-unmarked grave.
marr: 1790
 Cassie Sirmans 
birt: 1815
deat: 1900
marr:
 
  David , Sr. Johnson
  
 Martha Johnson 
birt: 1798
plac: Bullock Co., GA
deat: 24 Dec 1856
plac: Clinch Co., GA
marr: Jul 1814
plac: Emanuel Co., GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexWalt G. Whidby

 
 Walt G. Whidby 


Ida Lovett
marr:
birt: 1887
plac: Berrien, GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDurham Hancock Jr.|Jr.

 
 James Hancock Sr.|Sr.
 birt: 1725
plac: Craven Co. n.C.
deat: Feb 1781
plac: Craven Co. n.C.
marr:
 James Hancock Jr.|Jr. 
 birt: 1755
plac: Bath, Carven, NC
deat: 10 Nov 1816
plac: Tattnall Co. GA
marr: 1776
plac: NC
 
  Tamar Jones
 birt:
marr:
 Durham Hancock 
 birt: 8 Sep 1786
plac: Craven Co. n.C.
deat: 1 Mar 1864
plac: Colquitt Co. Georgia
marr: 1812
plac: , , Georgia
 
  Jestern (Hancock) 
 birt: 1770
plac: N.C.
deat: 1849
plac: , Tattnall, Georgia
marr: 1776
plac: NC
marr: 1833
plac: , Tattnall, Georgia
 Durham Hancock Jr.|Jr. 
birt:
 
  Ignatious Hall Sr.|Sr.
  deat: 1783
plac: , Halifax, N.C.
marr:
  Ignatious Hall Jr.|Jr. 
  birt: 1755
plac: , , N.C.
deat: 1843
plac: Thomas, , GA
marr: 1775
plac: , , GA
 
   Mary (Hall)
  marr:
 Mary Polly Hall 
birt: 1783
plac: Moore Co. N. C.
marr: 1812
plac: , , Georgia
 
 Elizabeth (Hall) 
marr: 1775
plac: , , GA

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

The person may have not been Durham's son.


Elizabeth Kirkland

 
 Richard , Sr. Kirkland 
 deat: 1788
plac: Effingham Co., GA
 John Kirkland 
 birt: 1755
plac: SC
deat: 1805
plac: Bulloch Co., GA
 Elizabeth Kirkland 
birt: 1792


William Perry
marr: BEF 7 Mar 1818


William Perry
marr: BEF 7 Mar 1818
 
 Keziah (Unknown) 

Views & News | Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index

Notes:

Ron Kirkland, P. O. Box 540, in Amory, MS (Pastor of the First BaptistChurch there) shows Eli zabeth Kirkland among the heirs of John Kirkland,Sr. who died in 1805 in Bulloch County, Ga . I am arbitrarily assigningthe name of Elizabeth to this daughter that Huxford lists as Dau ghter #2. Ron Kirkland, P. O. Box 540, in Amory, MS (Pastor of the First BaptistChurch there) shows Eli zabeth Kirkland among the heirs of John Kirkland,Sr. who died in 1805 in Bulloch County, Ga . I am arbitrarily assigningthe name of Elizabeth to this daughter that Huxford lists as Dau ghter #2.